Otvorenje Infotočke Redea-e u Prelogu

Otvorenje Infotočke županijske regionalne razvojne agencije REDEA-e održati će se u utorak, 03. veljače 2015. u 13:00 sati u prostorima Grada Preloga. Infotočka, kao što se već najavljivalo, biti će prvenstveno mjesto na kojem će poljoprivrednici moći dobiti informacije iz prve...

Udruga “Nektar” pčelari s oko 2000 košnica

Udruga pčelara „Nektar“ iz Preloga održala je svoju godišnju skupštinu. Udruga je osnovana 2013. godine na inicijativu osnivača Ivice Balenta, Nenada Režeka i Vladimira Sabolića, sa ciljem suradnje s Hrvatskim pčelarskim savezom i drugim srodnim organizacijama. Udruga na...

Indentifikacijske poljoprivredne iskaznice

Poljoprivrednici imaju obavezu uključivanja u tečaj kojeg moraju pohađati ukoliko u svom radu koriste pesticide, što nalažu nova europska pravila. Radi se o osposobljavanju za održivu uporabu sredstava za zaštitu bilja koja se provode i diljem Međimurske županije, a jednu od...

Podmirenje dugovanja poljoprivrednicima iz 2010. godine

Podmirenje dugovanja poljoprivrednicima na osnovu subvencija iz 2010. godine Danas je pred brojnim novinarima u Međimurskoj županiji krenula i prva tranša subvencija poljoprivrednicima na osnovi zaostataka od prije 5 godina, koje su mnogi od proizvođača već bili otpisali...

Dobra vijest za 11 poljoprivrednih proizvođača

Međimurska županija kreće u podmirenje dugovanja prema poljoprivrednicima na osnovu subvencija iz 2010. godine. Riječ je o predstavnicima Udruge međimurskih proizvođača merkatilnog krumpira, Međimurske udruge za integriranu proizvodnju voća, Udruge voćara, vinogradara...