Međimurski festival “Ljubo Kuntarić” uz većinske pjesme na dijalektu

MEF NA EUROPSKOJ KARTI FESTIVALA Čak 13 skladbi  od 20 u dijalektu, odabrano je ove godine za izvođenje na Međimurskom festivalu koje ćemo po prvi puta uz festivalski orkestar čuti 24.11. u dvorani Graditeljske škole u Čakovcu. Značaj Međimurskog festivala ovih dana potvrdila je...