medjimurjepress@gmail.com

HDS ZAMP o prošlotjednoj saborskoj raspravi

Hrvatsko društvo skladatelja i njegova služba ZAMP, ponukani  prošlotjednom saborskom raspravom o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima te objavama nekih medija,  još jednom žele javnost točno informirati o nekim važnim činjenicama iz djelokruga svog rada:

Hrvatsko društvo skladatelja i služba ZAMP nisu tijelo s javnim ovlastima već udruga građana (autora glazbenih djela, glazbenih poduzetnika) koja ostvaruje isključivo privatna prava svojih članova i to na osnovu brojnih međunarodnih konvencija i ugovora kojima je RH potpisnik, pravne stečevine EU, zatim na osnovu Povelje UN-a o temeljnim ljudskim pravima te Ustava RH kao i Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.

Sve licence za korištenje autorskih glazbenih djela sporazumno su ugovorene s krovnim asocijacijama korisnika glazbenih djela (Hrvatska gospodarska komora (HGK), Hrvatska obrtnička komora (HOK), Udruga poslodavaca u hotelijerstvu (UPUHH),  Hrvatska udruga radija i novina (HURIN), Hrvatski sabor kulture (HSK) itd.), a nekoliko studija Ekonomskog instituta Zagreb potvrdilo je da su cijene licenci niže nego u usporedivim europskim zemljama.

Premda je riječ o privatnim pravima autora, osim samih autora koji društvom i upravljaju, rad HDS –a i njegove službe ZAMP redovito nadzire Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) te revizorske kuće. O transparentnosti našeg poslovanja svjedoči i činjenica da su svi naši pravilnici, ugovori s korisnicima, detaljna godišnja izvješća o poslovanju i sl. javno dostupni  i na našim web stranicama, a poslovna i financijska izvješća jednoglasno usvojena na godišnjoj skupštini  društva.

Osim toga, Hrvatsko društvo skladatelja, temeljem izdvajanja za poticanje različitih oblika glazbenog stvaralaštva ali i očuvanja kulturne baštine (tradicijske glazbe) s više od 900.000,00 kn godišnje podupire nezavisne glazbene projekte i rad različitih glazbenih i kulturno-umjetničkih asocijacija.

Autorsko pravo privatno je pravo koje pripada osobama koje su stvorile autorsko djelo (skladatelji, tekstopisci, književnici, redatelji, scenaristi, likovni umjetnici, dizajneri, koreografi, novinari, obrađivači tradicionalnih djela, itd.). Autori imaju pravo na koristi od korištenja njihovih djela. Na području Hrvatske, autorsko pravo raznim propisima priznaje se i uređuje kontinuirano  još od Napoleonovih osvajanja 1812. godine.

Svoja prava autori ostvaruju individualno ili kolektivno. Globalni međunarodni sustav za kolektivno ostvarivanje prava postoji već 90 godina, a otprilike toliko godina i autori na području Hrvatske (i u svim ranijim državama na ovom području) kolektivno ostvaruju svoja prava.

Ovih dana ulažemo dodatne napore da sve saborske klubove zastupnika i zastupnike koji su istupali na ovu temu ispravno informiramo o ulozi i radu HDS ZAMP-a.  Samo tako možemo ostvariti poboljšanja sustava ostvarivanja prava, a  zastupnici i njihovi klubovi utjecati na donošenje kvalitetnih propisa vezanih uz ostvarivanje autorskih prava.

(mp)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*