medjimurjepress@gmail.com

2463 nezaposlenih u Međimurskoj županiji!

Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Čakovec

Krajem listopada 2020. godine u evidenciji su bile 2.463 nezaposlene osobe, što čini blago smanjenje broja nezaposlenih za 0,3 postotnih bodova u odnosu na prethodni mjesec, dok je naspram listopadu prošle godine evidentiran porast za 20,7 postotnih bodova. Stopa registrirane nezaposlenosti prema administrativnim izvorima za listopad je 5,6%.

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Tijekom listopada iz evidencije nezaposlenih izašlo je 460 osoba, što je smanjenje u odnosu na prethodni
mjesec za 38,7 postotnih bodova, dok je u odnosu na listopad prošle godine evidentirano povećanje za 4,8 p.b.. Zbog zaposlenja evidenciju je napustila 351 osoba, čime je udio brisanih zbog zaposlenja u porastu u odnosu na listopad prošle godine za 15,1 postotnih bodova, dok je naspram rujnu evidentirano smanjenje za 46,9 postotnih bodova. Na temelju radnog odnosa zaposlena je 321 osoba (91,5%), dok je 30 osoba (8,5%) zaposleno na temelju drugih poslovnih aktivnosti (registriranje trgovačkog društva ili obrta, ugovor o djelu, zapošljavanje prema posebnim propisima, itd.). Osim izlazaka zbog zaposlenja iz evidencije je iz ostalih razloga sukladno Zakonu o tržištu rada brisano 109 osoba, npr. zbog izlaska iz radne snage, nepridržavanja zakonskih odredbi te odjave s evidencije.

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom listopada u evidenciju nezaposlenih novoprijavljene su 452 osobe. Broj ulazaka povećan je u odnosu na prethodni mjesec za 3,9 postotnih bodova, dok je u odnosu na listopad prošle godine evidentirano smanjenje za 2,4 postotna boda. Promatrajući strukturu novoprijavljenih najvećim udjelom evidentirane su osobe direktno iz radnog odnosa – 224 osobe ili 49,6%. Nadalje, 128 osoba (28,3%) evidentirano je iz neaktivnosti, 94 osobe direktno iz redovnog obrazovanja (20,8%), dok je preostalih 6 osoba (1,3%) ušlo u evidenciju iz nekog drugog oblika rada.

Aktivna politika zapošljavanja

Tijekom 2020. godine u programe mjera aktivne politike zapošljavanja, novouključene su 793 osobe, i to 266 osoba kroz potpore za zapošljavanje, 70 osoba koristi potporu za usavršavanje, 228 osoba uključeno je u mjeru za očuvanje radnih mjesta u sektoru tekstila, odjeće, obuće, kože i drva, 93 osobe koriste potporu za samozapošljavanje, u javne radove uključene su 93 osobe, 42 osobe uključene su u obrazovanje, dok je 1 osoba uključena u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Krajem listopada evidentirano je 858 aktivnih korisnika mjera, od čega 688 iz tekuće godine te 170 osoba iz 2019. godine.

Osim provedbe navedenih mjera unutar programa aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini, s
obzirom na poteškoće u gospodarstvu uvjetovanje pandemijom koronavirusa (COVID-19) aktivnosti
Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje od 20 ožujka usmjerene su na očuvanje radnih mjesta u
djelatnostima/sektorima koji su najugroženiji novonastalom situacijom.

Stoga je Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 20. ožujka donijelo odluku o uvođenje mjere
Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (Covid 19), koja se
odnosila na poslodavce pogođene negativnim učincima pandemije u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, prijevoza i skladištenja, radno-intenzivnim djelatnostima unutar prerađivačke
industrije – tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaja te na poslodavce koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) i druge poslodavce koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti. Mjera se provodila od ožujka do svibnja.

Provedba potpora za očuvanje radnih mjesta nastavlja se i dalje (sve do kraja 2020. godine),
obuhvaća sve više mjera uz različite uvjete subvencioniranja s obzirom na djelatnost poslodavca,
veličinu poslodavca, opseg smanjenja posla i dr. te uz određene izmjene uvjeta tijekom godine, a
uključuje sljedeće mjere:

– Potpora za očuvanje radnih mjesta (u definiranim djelatnostima)
– Potpora za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike
– Potpora za očuvanje radnih mjesta za skraćivanje radnog vremena
– Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim
jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom

(Marina Kodba)

 

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*