2928 nezaposlenih u Međimurju

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom prosinca 2017. godine -Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Čakovec

IZLASCI IZ EVIDENCIJE NEZAPOSLENIH

Ukupno je tijekom prosinca iz evidencije nezaposlenih izašlo 465 osoba, što je smanjenje u odnosu na studeni (11,9%) i prosinac 2016. godine (20,5%). Zbog zaposlenja evidenciju je napustila 291 osoba, što je povećanje
u odnosu na studeni za 3,6%, dok je odnosu na prosinac 2016. godine evidentirano smanjenje za 16,6%. Na temelju radnog odnosa zaposlena je 221 osoba (76,0%), dok je 70 osoba (14,0%) zaposleno na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkog
društva ili obrta, ugovor o djelu, zapošljavanje prema posebnim propisima, itd.).

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnog odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:

– javna uprava i obrana – 40 osoba ili 18,1%
– prerađivačka industrija – 37 osoba ili 16,7%
– trgovina – 37 osoba ili 16,7%
– djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 27 osoba ili 12,2%.
Gledano teritorijalno po ispostavama Područnog ureda Čakovec u zapošljavanju predvodi Ispostava Čakovec s 69,8% (203 osobe) zaposlenih, dok se preostali udio zapošljavanja odnosio na Ispostavu Prelog (55 osoba ili 18,9%) i Ispostavu Mursko Središće (33 osobe ili 11,3%). Osim izlazaka zbog zaposlenja, iz evidencije su iz ostalih razloga sukladno Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju brisane 174 osobe i to uglavnom zbog neaktivnog traženja posla odnosno neizvršavanja individualnih konzultacija (61) ili neodazivanja na individualno savjetovanje (27), odjave sa evidencije (39), ostvarivanja prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada po posebnom propisu (15), umirovljenja (16) i neraspoloživosti za rad – zbog neodazivanja na poziv Zavoda radi obrazovanja ili radi zapošljavanja (11).

ULASCI U EVIDENCIJU NEZAPOSLENIH

Tijekom prosinca u evidenciju nezaposlenih novoprijavljene su 402 osobe. Broj ulazaka smanjen je u odnosu na prethodni mjesec (15,5%) i prosinac 2016. godine (20,6%). Promatrajući strukturu novoprijavljenih najvećim udjelom evidentirane su osobe direktno iz radnog odnosa – 250 osoba ili 62,2%. Nadalje, 109 osoba
(27,1%) evidentirano je iz neaktivnosti, 32 osobe (8,0%) došle su iz nekog drugog oblika rada, dok je preostalih 11 osoba (2,7%) ušlo u evidenciju direktno iz obrazovanja.
S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja direktno iz radnog odnosa najviše osoba evidentirano je iz sljedećih djelatnosti:
– prerađivačka industrija – 57 osoba ili 22,8%
– građevinarstvo – 51 osoba ili 20,4%
– javna uprava i obrana – 45 osoba ili 18,0%
– djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 20 ili 8,0%
– trgovina – 19 osoba ili 7,6%.

AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

U programe aktivne politike zapošljavanja tijekom 2017. godine novouključeno je 1.015 osoba i to: 316 osoba kroz potpore za zapošljavanje, 101 osoba dobila je potporu za samozapošljavanje, 222 osobe uključene su u programe javnih radova, 215 osoba uključeno je u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, 56 osoba u potpore za usavršavanje, preostale 104 osobe uključene su u obrazovanje, dok je 1 osoba
uključena u mjeru stalni sezonac. Na pripadnike romske nacionalne manjine odnose se 93 osobe, od čega su 83 osobe uključene u javne radove, dok je 10 osoba uključeno u potpore za zapošljavanje.

(Marina Kodba)

O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*