Broj nezaposlenih u Međimurju pao ispod dvije tisuće

Krajem svibnja 2019. godine u evidenciji je bilo 1.927 nezaposlenih osoba, a broj nezaposlenih smanjen je u odnosu na svibanj 2018. godine (18,7 postotnih bodova) i prethodni mjesec (8,1 postotnih bodova).

Stopa registrirane nezaposlenosti prema administrativnim izvorima za svibanj je 4,5%.

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno je tijekom svibnja iz evidencije nezaposlenih izašlo 448 osoba, što je povećanje u odnosu na prethodni mjesec (23,1 postotnih bodova) i svibanj 2018. godine (5,4 postotnih bodova). Zbog zaposlenja evidenciju je napustilo 326 osoba, što je povećanje u odnosu na travanj (11,3 postotnih bodova) i svibanj prošle godine (14,0 postotnih bodova). Na temelju radnog odnosa zaposleno je 299 osoba (91,7%), dok je 27 osoba (8,3%) zaposleno na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkog društva ili obrta, ugovor o djelu, zapošljavanje prema posebnim propisima, itd.).

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnog odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:

– javna uprava i obrana – 70 osoba ili 23,4% – prerađivačka industrija – 61 osoba ili 20,4% – djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 35 osoba ili 11,7% – trgovina – 33 osobe ili 11,0% – građevinarstvo – 26 osoba ili 8,7% – djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi – 21 osoba ili 7,0%.

Gledano teritorijalno po ispostavama Područnog ureda Čakovec u zapošljavanju predvodi Ispostava Čakovec s 73,0% (238 osoba) zaposlenih, dok se preostali udio zapošljavanja odnosio na Ispostavu Prelog (56 osoba ili 17,2%) i Ispostavu Mursko Središće (32 osobe ili 9,8%).

Osim izlazaka zbog zaposlenja iz evidencije su iz ostalih razloga sukladno Zakonu o tržištu rada brisane 122 osobe, a uglavnom zbog odjave s evidencije (61), neaktivnog traženja posla i to zbog neizvršavanja individualnih konzultacija (5), neodazivanja na individualno savjetovanje (10) ili neraspoloživosti za rad – nemogućnost kontaktiranja (12) te ostvarivanja prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu (12) i umirovljenja (12).

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom svibnja u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 279 osoba. Broj ulazaka smanjen je u odnosu na prethodni mjesec (10,4 postotnih bodova) i svibanj prošle godine (13,4 postotnih bodova). Promatrajući strukturu novoprijavljenih najvećim udjelom evidentirane su osobe direktno iz radnog odnosa – 168 osoba ili 60,2%. Nadalje, 97 osoba (34,8%) evidentirano je iz neaktivnosti, 12 osoba (4,3%) direktno iz redovnog školovanja, a preostale 2 osobe (0,7%) ušle su u evidenciju iz nekog drugog oblika rada.

S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja direktno iz radnog odnosa najviše osoba evidentirano je iz sljedećih djelatnosti:

– prerađivačka industrija – 44 osobe ili 26,2% – građevinarstvo – 20 osoba ili 11,9% – djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 17 osoba ili 10,1% – ostale uslužne djelatnosti – 17 osoba ili 10,1% – trgovina – 16 osoba ili 9,5%.

2. Registrirana nezaposlenost krajem svibnja 2019. godine

Krajem svibnja 2019. godine u evidenciji je bilo 1.927 nezaposlenih osoba, a broj nezaposlenih smanjen je u odnosu na svibanj 2018. godine (18,7 postotnih bodova) i prethodni mjesec (8,1 postotnih bodova).
Struktura nezaposlenih osoba

Promatrano prema spolu, u ukupnom broju nezaposlenih osoba žene čine 56,8% (1.094) ukupne nezaposlenosti, a muškarci 43,2% nezaposlenih osoba (833), čime je udio žena povećan, a s druge strane, udio muškaraca smanjen za 0,3 postotnih bodova u odnosu na travanj. U svibnju 2018. godine udio nezaposlenih prema spolu bio je 52,5% žena naspram 47,5% muškaraca.

Prema dobi, osobe u dobi do 24 godine čine 18,2% (351) ukupne nezaposlenosti, udio osoba srednje dobi je 49,2% (948), a starijih od 50 godina 32,6% (628). U odnosu na travanj nije došlo do značajnih promjena: udio starijih od 50 zadržao se na istoj razini, udio najmlađe skupine smanjen je za 0,2 postotnih bodova, dok je udio osoba srednje dobi porastao za 0,2 p. bodova. U svibnju 2018. godine struktura je bila sljedeća: udio osoba do 24 godine bio je 18,7%, srednje dobi 47,5%, dok se preostali udio od 33,8% odnosio na starije od 50 godina.

Novčanu naknadu u svibnju 2019. godine koristilo je 546 nezaposlenih osoba ili 28,3% od ukupnog broja nezaposlenih osoba. Broj korisnika smanjen je u odnosu na prethodni mjesec za 5,9 postotnih bodova, dok je u odnosu na svibanj prošle godine evidentiran porast za 4,0 postotna boda. Promatrano prema spolu, udio žena je 70,0% ili 382 korisnice naknade, dok je udio muškaraca bio 30,0% odnosno 164 korisnika.

3. Aktivna politika zapošljavanja

Tijekom 2019. godine u programe mjera novouključeno je 505 osoba, i to 134 osobe kroz potpore za zapošljavanje, 119 osoba koristi potporu za samozapošljavanje, 78 osoba uključeno je u potpore za usavršavanje, 35 osoba uključeno je u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, 102 osobe uključene su u javne radove (od čega se 46 osoba odnosi na pripadnike romske nacionalne manjine), 32 osobe uključene su u potpore za očuvanje radnih mjesta (28 u potporu za očuvanje radnih mjesta u tekstilu odjeći i obući te 4 u mjeru stalni sezonac), dok je 5 osoba uključeno u obrazovanje nezaposlenih. Krajem svibnja bilo je aktivno 929 korisnika mjera, od čega 480 osoba iz tekuće godine te 449 osoba iz prethodne godine.

MARINA KODBA

O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*