Broj nezaposlenih u Međimurju pao ispod dvije tisuće

Krajem svibnja 2019. godine u evidenciji je bilo 1.927 nezaposlenih osoba, a broj nezaposlenih smanjen je u odnosu na svibanj 2018. godine (18,7 postotnih bodova) i prethodni mjesec (8,1 postotnih bodova).

Stopa registrirane nezaposlenosti prema administrativnim izvorima za svibanj je 4,5%.

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno je tijekom svibnja iz evidencije nezaposlenih izašlo 448 osoba, što je povećanje u odnosu na prethodni mjesec (23,1 postotnih bodova) i svibanj 2018. godine (5,4 postotnih bodova). Zbog zaposlenja evidenciju je napustilo 326 osoba, što je povećanje u odnosu na travanj (11,3 postotnih bodova) i svibanj prošle godine (14,0 postotnih bodova). Na temelju radnog odnosa zaposleno je 299 osoba (91,7%), dok je 27 osoba (8,3%) zaposleno na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkog društva ili obrta, ugovor o djelu, zapošljavanje prema posebnim propisima, itd.).

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnog odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:

– javna uprava i obrana – 70 osoba ili 23,4% – prerađivačka industrija – 61 osoba ili 20,4% – djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 35 osoba ili 11,7% – trgovina – 33 osobe ili 11,0% – građevinarstvo – 26 osoba ili 8,7% – djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi – 21 osoba ili 7,0%.

Gledano teritorijalno po ispostavama Područnog ureda Čakovec u zapošljavanju predvodi Ispostava Čakovec s 73,0% (238 osoba) zaposlenih, dok se preostali udio zapošljavanja odnosio na Ispostavu Prelog (56 osoba ili 17,2%) i Ispostavu Mursko Središće (32 osobe ili 9,8%).

Osim izlazaka zbog zaposlenja iz evidencije su iz ostalih razloga sukladno Zakonu o tržištu rada brisane 122 osobe, a uglavnom zbog odjave s evidencije (61), neaktivnog traženja posla i to zbog neizvršavanja individualnih konzultacija (5), neodazivanja na individualno savjetovanje (10) ili neraspoloživosti za rad – nemogućnost kontaktiranja (12) te ostvarivanja prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu (12) i umirovljenja (12).

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom svibnja u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 279 osoba. Broj ulazaka smanjen je u odnosu na prethodni mjesec (10,4 postotnih bodova) i svibanj prošle godine (13,4 postotnih bodova). Promatrajući strukturu novoprijavljenih najvećim udjelom evidentirane su osobe direktno iz radnog odnosa – 168 osoba ili 60,2%. Nadalje, 97 osoba (34,8%) evidentirano je iz neaktivnosti, 12 osoba (4,3%) direktno iz redovnog školovanja, a preostale 2 osobe (0,7%) ušle su u evidenciju iz nekog drugog oblika rada.

S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja direktno iz radnog odnosa najviše osoba evidentirano je iz sljedećih djelatnosti:

– prerađivačka industrija – 44 osobe ili 26,2% – građevinarstvo – 20 osoba ili 11,9% – djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 17 osoba ili 10,1% – ostale uslužne djelatnosti – 17 osoba ili 10,1% – trgovina – 16 osoba ili 9,5%.

2. Registrirana nezaposlenost krajem svibnja 2019. godine

Krajem svibnja 2019. godine u evidenciji je bilo 1.927 nezaposlenih osoba, a broj nezaposlenih smanjen je u odnosu na svibanj 2018. godine (18,7 postotnih bodova) i prethodni mjesec (8,1 postotnih bodova).
Struktura nezaposlenih osoba

Promatrano prema spolu, u ukupnom broju nezaposlenih osoba žene čine 56,8% (1.094) ukupne nezaposlenosti, a muškarci 43,2% nezaposlenih osoba (833), čime je udio žena povećan, a s druge strane, udio muškaraca smanjen za 0,3 postotnih bodova u odnosu na travanj. U svibnju 2018. godine udio nezaposlenih prema spolu bio je 52,5% žena naspram 47,5% muškaraca.

Prema dobi, osobe u dobi do 24 godine čine 18,2% (351) ukupne nezaposlenosti, udio osoba srednje dobi je 49,2% (948), a starijih od 50 godina 32,6% (628). U odnosu na travanj nije došlo do značajnih promjena: udio starijih od 50 zadržao se na istoj razini, udio najmlađe skupine smanjen je za 0,2 postotnih bodova, dok je udio osoba srednje dobi porastao za 0,2 p. bodova. U svibnju 2018. godine struktura je bila sljedeća: udio osoba do 24 godine bio je 18,7%, srednje dobi 47,5%, dok se preostali udio od 33,8% odnosio na starije od 50 godina.

Novčanu naknadu u svibnju 2019. godine koristilo je 546 nezaposlenih osoba ili 28,3% od ukupnog broja nezaposlenih osoba. Broj korisnika smanjen je u odnosu na prethodni mjesec za 5,9 postotnih bodova, dok je u odnosu na svibanj prošle godine evidentiran porast za 4,0 postotna boda. Promatrano prema spolu, udio žena je 70,0% ili 382 korisnice naknade, dok je udio muškaraca bio 30,0% odnosno 164 korisnika.

3. Aktivna politika zapošljavanja

Tijekom 2019. godine u programe mjera novouključeno je 505 osoba, i to 134 osobe kroz potpore za zapošljavanje, 119 osoba koristi potporu za samozapošljavanje, 78 osoba uključeno je u potpore za usavršavanje, 35 osoba uključeno je u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, 102 osobe uključene su u javne radove (od čega se 46 osoba odnosi na pripadnike romske nacionalne manjine), 32 osobe uključene su u potpore za očuvanje radnih mjesta (28 u potporu za očuvanje radnih mjesta u tekstilu odjeći i obući te 4 u mjeru stalni sezonac), dok je 5 osoba uključeno u obrazovanje nezaposlenih. Krajem svibnja bilo je aktivno 929 korisnika mjera, od čega 480 osoba iz tekuće godine te 449 osoba iz prethodne godine.

MARINA KODBA

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*