Broj nezaposlenih značajno je smanjen u odnosu na ožujak 2018. godine

Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Čakovec

Krajem ožujka 2019. godine u evidenciji je bilo 2.148 nezaposlenih osoba, a broj nezaposlenih značajno je smanjen u odnosu na ožujak 2018. godine (19,5 postotnih bodova) i prethodni mjesec (4,4 postotna boda).

Stopa registrirane nezaposlenosti prema administrativnim izvorima za ožujak je 5,0%.

1. Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom ožujka 2019. godine

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno je tijekom ožujka iz evidencije nezaposlenih izašlo 466 osoba, što je povećanje u odnosu na prethodni
mjesec za 23,6 postotnih bodova, dok je u odnosu na ožujak 2018. godine evidentirano smanjenje za 12,1
bodova. Zbog zaposlenja evidenciju su napustile 323 osobe, što je povećanje u odnosu na prethodni mjesec za
31,8 postotnih bodova odnosno smanjenje u odnosu na isti mjesec prošle godine za 7,2 p. boda. Na temelju
radnog odnosa zaposleno je 278 osoba (86,1%), dok je 45 osoba (13,9%) zaposleno na temelju drugih
poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkog
društva ili obrta, ugovor o djelu, zapošljavanje prema posebnim propisima, itd.).

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnog odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:
– prerađivačka industrija – 78 osoba ili 28,1%
– građevinarstvo – 45 osoba ili 16,2%
– djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 29 osoba ili 10,4%
– trgovina – 24 osobe ili 8,6%
– obrazovanje – 19 osoba ili 6,8%
– poljoprivreda – 18 osoba ili 6,5%.

Gledano teritorijalno po ispostavama Područnog ureda Čakovec u zapošljavanju predvodi Ispostava Čakovec s
70,9% (229 osoba) zaposlenih, dok se preostali udio zapošljavanja odnosio na Ispostavu Prelog (46 osoba ili
14,2%) i Ispostavu Mursko Središće (48 osoba ili 14,9%).

Osim izlazaka zbog zaposlenja iz evidencije su iz ostalih razloga sukladno Zakonu o posredovanju pri
zapošljavanju brisane 143 osobe, a uglavnom zbog odjave s evidencije (52), neaktivnog traženja posla i to
zbog neizvršavanja individualnih konzultacija (24) ili neodazivanja na individualno savjetovanje (27),
ostvarivanja prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu (15) i umirovljenja (5).

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom ožujka u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 366 osoba. Broj ulazaka povećan je u odnosu na
prethodni mjesec za 20,8 postotnih bodova, dok je ožujku prošle godine zabilježen isti broj novoprjavljenih.
Promatrajući strukturu novoprijavljenih najvećim udjelom evidentirane su osobe direktno iz radnog odnosa –
222 osobe ili 60,6%. Nadalje, 124 osobe (33,9%) evidentirane su iz neaktivnosti, 12 osoba (3,3%) direktno iz
redovnog školovanja, a preostalih 8 osoba (2,2%) ušlo je u evidenciju iz nekog drugog oblika rada.

S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja direktno iz radnog odnosa najviše osoba evidentirano je iz
sljedećih djelatnosti:
– prerađivačka industrija – 123 osobe ili 55,4%
– trgovina – 20 osoba ili 9,0%
– građevinarstvo – 18 osoba ili 8,1%
– djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi – 12 osoba ili 5,4%
– djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 11 osoba ili 5,0%
– obrazovanje – 11 osoba ili 5,0%.

2. Registrirana nezaposlenost krajem ožujka 2019. godine

Krajem ožujka 2019. godine u evidenciji je bilo 2.148 nezaposlenih osoba, a broj nezaposlenih značajno je
smanjen u odnosu na ožujak 2018. godine (19,5 postotnih bodova) i prethodni mjesec (4,4 postotna boda).
Struktura nezaposlenih osoba
Promatrano prema spolu, u ukupnom broju nezaposlenih osoba žene čine 56,0% (1.202) ukupne
nezaposlenosti, a muškarci 44,0% nezaposlenih osoba (946), što je na razini prethodnog mjeseca. U ožujku
2018. godine udio nezaposlenih prema spolu bio je 53,0% žena naspram 47,0% muškaraca.
Prema dobi, osobe u dobi do 24 godine čine 18,2% (390) ukupne nezaposlenosti, udio osoba srednje dobi je
48,9% (1.051), a starijih od 50 godina 32,9% (707). U odnosu na veljaču udio najmlađe dobne skupine (1,0
postotni bod) i osoba srednje dobi (0,1 p. bodova) je smanjen, dok je udio starijih od 50 godina povećan za 1,1
postotnih bodova. U ožujku 2018. godine dobna struktura bila je sljedeća: udio osoba do 24 godine bio je
19,5%, srednje dobi 48,0%, dok se preostali udio od 32,5% odnosio na starije od 50 godina.

Promatrano prema ispostavama odnosno teritorijalno, najveći apsolutni broj registriranih nezaposlenih
osoba evidentiran je u Ispostavi Čakovec – 1.548 osoba ili 72,1% ukupne nezaposlenosti u Županiji. Grad
Čakovec s pripadajućim naseljima bilježi 613 nezaposlenih osoba ili 39,6% nezaposlenih u Ispostavi Čakovec, a
zatim slijede Općina Nedelišće (308), Općina Mala Subotica (102), Općina Pribislavec (97) i Općina Sveti Juraj
na Bregu (80). U Ispostavi Prelog evidentirano je 339 nezaposlenih osoba ili 15,8%, od čega je na području
Grada Preloga evidentirano 90 nezaposlenih osoba ili 26,7% od ukupnog broja nezaposlenih u Ispostavi.
Najmanje nezaposlenih evidentirano je u Ispostavi Mursko Središće – 261 osoba ili 12,1%, od čega se na Grad
Mursko Središće odnosi 54,4% (142 osobe) nezaposlenih s područja Ispostave.

U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih smanjen je u svim ispostavama: Ispostava Mursko Središće
(10,6 postotnih bodova), Ispostava Čakovec (3,7 p. bodova) te Ispostava Prelog (2,9 p. bodova). U odnosu na
ožujak 2018. godine i dalje je zabilježen značajniji pad nezaposlenosti u svim ispostavama: Ispostava Prelog
(29,7 postotnih bodova), Ispostava Mursko Središće (25,2 p. bodova) i Ispostava Čakovec (15,7 p. bodova).
Novčanu naknadu u ožujku 2019. godine koristilo je 659 nezaposlenih osoba ili 30,7% od ukupnog broja
nezaposlenih osoba. Broj korisnika u porastu je u odnosu na prethodni mjesec (3,6 postotnih bodova) te
neznatno u odnosu na ožujak prošle godine (0,2 postotnih bodova). Promatrano prema spolu, udio žena je
62,7% ili 413 korisnica naknade, dok je udio muškaraca bio 37,3% odnosno 246 korisnika.

3. Aktivna politika zapošljavanja

Tijekom 2019. godine u programe mjera novouključeno je 214 osoba, i to 78 osoba kroz potpore za
zapošljavanje, 56 osoba koristi potporu za samozapošljavanje, 51 osoba uključena je u potpore za
usavršavanje, 21 osoba uključena je u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, 4 osobe
uključene su u potpore za očuvanje radnih mjesta, 3 u pripravništvo u realnom sektoru te 1 osoba u javne
radove. Krajem ožujka bila su aktivna 802 korisnika mjera, od čega 209 osoba iz tekuće godine te 593 osobe iz
prethodne godine.

(Marina Kodba)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*