Broj nezaposlenih značajno je smanjen u odnosu na ožujak 2018. godine

Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Čakovec

Krajem ožujka 2019. godine u evidenciji je bilo 2.148 nezaposlenih osoba, a broj nezaposlenih značajno je smanjen u odnosu na ožujak 2018. godine (19,5 postotnih bodova) i prethodni mjesec (4,4 postotna boda).

Stopa registrirane nezaposlenosti prema administrativnim izvorima za ožujak je 5,0%.

1. Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom ožujka 2019. godine

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno je tijekom ožujka iz evidencije nezaposlenih izašlo 466 osoba, što je povećanje u odnosu na prethodni
mjesec za 23,6 postotnih bodova, dok je u odnosu na ožujak 2018. godine evidentirano smanjenje za 12,1
bodova. Zbog zaposlenja evidenciju su napustile 323 osobe, što je povećanje u odnosu na prethodni mjesec za
31,8 postotnih bodova odnosno smanjenje u odnosu na isti mjesec prošle godine za 7,2 p. boda. Na temelju
radnog odnosa zaposleno je 278 osoba (86,1%), dok je 45 osoba (13,9%) zaposleno na temelju drugih
poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkog
društva ili obrta, ugovor o djelu, zapošljavanje prema posebnim propisima, itd.).

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnog odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:
– prerađivačka industrija – 78 osoba ili 28,1%
– građevinarstvo – 45 osoba ili 16,2%
– djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 29 osoba ili 10,4%
– trgovina – 24 osobe ili 8,6%
– obrazovanje – 19 osoba ili 6,8%
– poljoprivreda – 18 osoba ili 6,5%.

Gledano teritorijalno po ispostavama Područnog ureda Čakovec u zapošljavanju predvodi Ispostava Čakovec s
70,9% (229 osoba) zaposlenih, dok se preostali udio zapošljavanja odnosio na Ispostavu Prelog (46 osoba ili
14,2%) i Ispostavu Mursko Središće (48 osoba ili 14,9%).

Osim izlazaka zbog zaposlenja iz evidencije su iz ostalih razloga sukladno Zakonu o posredovanju pri
zapošljavanju brisane 143 osobe, a uglavnom zbog odjave s evidencije (52), neaktivnog traženja posla i to
zbog neizvršavanja individualnih konzultacija (24) ili neodazivanja na individualno savjetovanje (27),
ostvarivanja prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu (15) i umirovljenja (5).

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom ožujka u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 366 osoba. Broj ulazaka povećan je u odnosu na
prethodni mjesec za 20,8 postotnih bodova, dok je ožujku prošle godine zabilježen isti broj novoprjavljenih.
Promatrajući strukturu novoprijavljenih najvećim udjelom evidentirane su osobe direktno iz radnog odnosa –
222 osobe ili 60,6%. Nadalje, 124 osobe (33,9%) evidentirane su iz neaktivnosti, 12 osoba (3,3%) direktno iz
redovnog školovanja, a preostalih 8 osoba (2,2%) ušlo je u evidenciju iz nekog drugog oblika rada.

S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja direktno iz radnog odnosa najviše osoba evidentirano je iz
sljedećih djelatnosti:
– prerađivačka industrija – 123 osobe ili 55,4%
– trgovina – 20 osoba ili 9,0%
– građevinarstvo – 18 osoba ili 8,1%
– djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi – 12 osoba ili 5,4%
– djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 11 osoba ili 5,0%
– obrazovanje – 11 osoba ili 5,0%.

2. Registrirana nezaposlenost krajem ožujka 2019. godine

Krajem ožujka 2019. godine u evidenciji je bilo 2.148 nezaposlenih osoba, a broj nezaposlenih značajno je
smanjen u odnosu na ožujak 2018. godine (19,5 postotnih bodova) i prethodni mjesec (4,4 postotna boda).
Struktura nezaposlenih osoba
Promatrano prema spolu, u ukupnom broju nezaposlenih osoba žene čine 56,0% (1.202) ukupne
nezaposlenosti, a muškarci 44,0% nezaposlenih osoba (946), što je na razini prethodnog mjeseca. U ožujku
2018. godine udio nezaposlenih prema spolu bio je 53,0% žena naspram 47,0% muškaraca.
Prema dobi, osobe u dobi do 24 godine čine 18,2% (390) ukupne nezaposlenosti, udio osoba srednje dobi je
48,9% (1.051), a starijih od 50 godina 32,9% (707). U odnosu na veljaču udio najmlađe dobne skupine (1,0
postotni bod) i osoba srednje dobi (0,1 p. bodova) je smanjen, dok je udio starijih od 50 godina povećan za 1,1
postotnih bodova. U ožujku 2018. godine dobna struktura bila je sljedeća: udio osoba do 24 godine bio je
19,5%, srednje dobi 48,0%, dok se preostali udio od 32,5% odnosio na starije od 50 godina.

Promatrano prema ispostavama odnosno teritorijalno, najveći apsolutni broj registriranih nezaposlenih
osoba evidentiran je u Ispostavi Čakovec – 1.548 osoba ili 72,1% ukupne nezaposlenosti u Županiji. Grad
Čakovec s pripadajućim naseljima bilježi 613 nezaposlenih osoba ili 39,6% nezaposlenih u Ispostavi Čakovec, a
zatim slijede Općina Nedelišće (308), Općina Mala Subotica (102), Općina Pribislavec (97) i Općina Sveti Juraj
na Bregu (80). U Ispostavi Prelog evidentirano je 339 nezaposlenih osoba ili 15,8%, od čega je na području
Grada Preloga evidentirano 90 nezaposlenih osoba ili 26,7% od ukupnog broja nezaposlenih u Ispostavi.
Najmanje nezaposlenih evidentirano je u Ispostavi Mursko Središće – 261 osoba ili 12,1%, od čega se na Grad
Mursko Središće odnosi 54,4% (142 osobe) nezaposlenih s područja Ispostave.

U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih smanjen je u svim ispostavama: Ispostava Mursko Središće
(10,6 postotnih bodova), Ispostava Čakovec (3,7 p. bodova) te Ispostava Prelog (2,9 p. bodova). U odnosu na
ožujak 2018. godine i dalje je zabilježen značajniji pad nezaposlenosti u svim ispostavama: Ispostava Prelog
(29,7 postotnih bodova), Ispostava Mursko Središće (25,2 p. bodova) i Ispostava Čakovec (15,7 p. bodova).
Novčanu naknadu u ožujku 2019. godine koristilo je 659 nezaposlenih osoba ili 30,7% od ukupnog broja
nezaposlenih osoba. Broj korisnika u porastu je u odnosu na prethodni mjesec (3,6 postotnih bodova) te
neznatno u odnosu na ožujak prošle godine (0,2 postotnih bodova). Promatrano prema spolu, udio žena je
62,7% ili 413 korisnica naknade, dok je udio muškaraca bio 37,3% odnosno 246 korisnika.

3. Aktivna politika zapošljavanja

Tijekom 2019. godine u programe mjera novouključeno je 214 osoba, i to 78 osoba kroz potpore za
zapošljavanje, 56 osoba koristi potporu za samozapošljavanje, 51 osoba uključena je u potpore za
usavršavanje, 21 osoba uključena je u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, 4 osobe
uključene su u potpore za očuvanje radnih mjesta, 3 u pripravništvo u realnom sektoru te 1 osoba u javne
radove. Krajem ožujka bila su aktivna 802 korisnika mjera, od čega 209 osoba iz tekuće godine te 593 osobe iz
prethodne godine.

(Marina Kodba)

O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*