Brojke poslovanja iz GKP “PRE-KOM” govore o problemu naplate potraživanja

GOSPODARENJE OTPADOM

Deset godina GKP PRE- KOM mjeri (vaganjem) sve količine otpada koji skupi, obradi, oporabi ili odloži na odlagalište.

U 2016. godini dolazi do rasta ukupnih količina otpada na 6238,7 tona što je rast za 14,08% prema 2015. godini. Najviše je rastao mješani komunalni otpad od pravnih osoba skoro 21%. Domaćinstva su smanjila odlaganje otpada sa 98,8 kg po stanovniku godišnje na 89,95 kg godišnje. Količine korisnog otpada značajno su porasle (22,2%) prvenstveno zbog početka obrade glomaznog otpada.

U 2016. godini odvojeno su sakupili, obradili i oporabili 3.314.215 kg korisnog otpada, što je 53,12% od ukupnih količina otpada koje su sakupili na području 9 JLS. Ponajbolje rezultate u odvojenom sakupljanju korisnog otpada ostvario je Grad Prelog sa 59,77%. Ako gledamo samo odvojeno sakupljanje otpada onda se postotak povećava sa 53,12% na 56,27%, a razlika je odvojeno sakupljeni i odloženi glomazni otpad. Sa ostvarenim rezultatima i dalje ostaju u vrhu odvojenog sakupljanja i obrade otpada u Republici Hrvatskoj.

Unatoč dobrim rezultatima, prethodna godina imala je i svoje izazove a to je prvenstveno naplata potraživanja. Na poslovima gospodarenja otpadom već sada radi blizu 40 radnika sa područja svih JLS gdje PRE-KOM pruža usluge. U prethodnoj godini ostvarili su zacrtane ciljeve, osim projekata sa Fondom za zaštitu okoliša koji nažalost nisu bili raspisani. 

Inače, GKP PRE-KOM d.o.o. je od kraja 2016. godine poduzeće u vlasništvu 9 jedinica lokalne samouprave iz Međimurske županije. U prošlog godini .ostvaren je prihod od 11.205.000 kuna.

Jedan od gorućih problema naplate su romska domaćinstvima koja stvaraju znatne količine otpada, no ne prihvaćaju svoje zakonom propisane financijske obaveze vezane uz gospodarenje otpadom.

(mp)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*