Međimurje Press
Gospodarstvo

ČAKOM – U SLUŽBI KORISNIKA

„Našim uslugama i djelatnostima prisutni smo svakoga tjedna u svakom domaćinstvu na području Grada Čakovca i u šest općina u kojima pružamo svoje usluge. To je, na neki način, slika tvrtke, ali i slika grada i naših korisnika, jer bez suradnje nas kao komunalnog poduzeća te lokalnih samouprava i krajnjih korisnika, naš bi posao bio nemoguć. To je živo tijelo, mi smo poput orkestra, svatko treba svoju dionicu kvalitetno odsvirati kako bi nas naši korisnici mogli prepoznati, da bi bili slušani. Ranih 2000-tih smo počeli sa svim sadašnjim aktivnostima i sad se vide rezultati, vidi se što smo uradili i u što smo ulagali i tako treba dalje nastaviti i neprestano se razvijati. Mi smo dio sustava u gospodarenju otpadom u Međimurju, ali ključne alate u postizanju rezultata sakupljanja i razdvajanja otpada posjeduju oni resori koji donose odluke – Ministarstvo zaštite okoliša, Vlada, Sabor…

Godišnja količina prikupljenog otpada po stanovniku iznosi u prosjeku oko 310 kilograma. Želio bih da nam osnovni cilj bude ukupno smanjenje otpada, a kad govorimo o recikliranju, naglasak je na odvajanju nečega što poslije možemo iskoristiti kao sirovinu, kao gorivo… To nije nešto što se može postići preko noći. Moje iskustvo govori da je ulaganje u edukaciju mladih najisplativije u našoj djelatnosti. To je dugotrajno i kontinuirano ulaganje u edukaciju, u nuđenje određenih rješenja. I mi smo neke stvari u ovih proteklih dvadesetak godina mijenjali i usavršavali, a i danas to radimo. Pratimo suvremene tehnologije i ulažemo u opremu da bi i sebi i korisnicima olakšali pojedine aktivnosti. Ovih smo dana pripremali i aktivnosti za 2023. godinu, u dvije valute, za sve naše djelatnosti. Tako će npr. naši parkirni aparati od 1. siječnja 2023. biti pripremljeni za plaćanje u eurima.

Pozivam i dalje naše korisnike i medije da prenose javnosti ono što uočavaju na terenu, ukoliko nešto treba mijenjati, ako je nešto nejasno ili krivo napravljeno. Jer, i mi smo samo ljudi, imamo svojih pogrešaka. Jedino na taj način možemo stvoriti međusobno povjerenje, da vjerujemo našim korisnicima, ali i da oni vjeruju nama, da taj posao može dobro funkcionirati. Nekada su ove naše djelatnosti bile podcjenjivane, djelatnike su u žargonu nazivali smetlarima. No, danas se naše djelatnike koji postupaju s otpadom cijeni, taj posao ima svoju vrijednost i poštovanje naših korisnika koji koriste naše usluge. Stroj se može kupiti, vozilo se može kupiti i, naravno, za to trebaju financijska sredstva, ali najviše treba ulagati u čovjeka, jer radnici su najveća vrijednost tvrtke Čakom.“

Ivan Perhoč, direktor GKP Čakom

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja