Međimurje Press
Gospodarstvo

Članarina HGK u 2022.

U Nar. nov., br. 144/21 objavljen je novi Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori koji će stupiti na snagu 4. siječnja 2022. godine.

Iz navedenoga Zakona ističemo sljedeće:

  • pravne osobe postaju članovi Komore upisom u sudski registar (kao i do sada),
  • visinu članarine za propisane skupine određuje svake godine Skupština Komore posebnom odlukom,
  • članovi Komore se, ovisno o gospodarskoj snazi, razvrstavaju u tri skupine, i to:

 

Kategorija Ukupna aktiva Ukupni prihodi Broj zaposlenih
Prva – ne prelaze 2 od 3 kriterija 7.500.000,00 15.000.000,00 50
Druga – prelaze 2 od 3 krit. iz prve kateg., ali ne prelaze 2 od ova 3 kriterija  

30.000.000,00

 

60.000.000,00

 

250

Treća – prelaze 2 od 3 kriterija 30.000.000,00 60.000.000,00 250

Razvrstavanje u skupine prema podacima o iznosu ukupne aktive, iznosu prihoda i prosječnom broju radnika tijekom poslovne godine vrši se temeljem navedenih podataka u godišnjem financijskom izvješću za prethodnu poslovnu godinu.

Kao što proizlazi iz prethodne tablice, ukupni prihodi, kao kriterij razvrstavanja, kod druge/treće skupine povećani su sa 59 mil. kn na 60 mil. kn.

Visina članarine se i nadalje određuje odlukom koju donosi Skupština Komore (koja za sada još nije objavljena).

Novina je i da članovi Komore iz prve skupine nemaju obvezu plaćanja članarine prema odluci koju donosi Skupštine Komore (čl. 32. st. 1. Zakona). Međutim, ove osobe mogu odlučiti da će plaćati članarinu u kojem slučaju koriste sve posebne usluge i proizvode iz djelatnosti Komore navedene u čl. 17. st. 1. Zakona. Ističemo da su navedeni članovi komore (iz prve skupine), koji se odluče za plaćanja članarine, dužni o tome obavijestiti Komoru (čl. 39. Zakona).

Mirjana Paić Ćirić

Izvor: https://www.teb.hr/

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja