medjimurjepress@gmail.com

U evidenciji su bile 4.254 nezaposlene osobe

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Područni ured Čakovec, broj nezaposlenih smanjen je u odnosu na isti mjesec 2015. godine (18,5%) i studeni 2016. godine (1,8%).

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno je tijekom prosinca iz evidencije nezaposlenih izašlo 585 osoba, što je povećanje u odnosu na prethodni mjesec (4,3%) i prosinac 2015. godine (0,5%). Zbog zaposlenja evidenciju je napustilo 349 osoba, što je blagi porast zaposlenih u odnosu na studeni (1,2%), dok je naspram prosincu 2015. godine zabilježen pad broja zaposlenih (10,1%). Na temelju radnog odnosa zaposleno je 250 osoba (71,6%), dok je 99 osoba (28,4%) zaposleno na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkog društva ili obrta, ugovor o djelu, zapošljavanje prema posebnim propisima, itd.). Evidentirano zapošljavanje na temelju radnog odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima: – prerađivačka industrija – 56 osoba ili 22,4% – trgovina – 49 osoba ili 19,6% – djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 29 osoba ili 11,6% – građevinarstvo – 20 osoba ili 8,0%. Gledano teritorijalno po ispostavama Područnog ureda Čakovec u zapošljavanju predvodi Ispostava Čakovec s 70,8% (247 osoba) zaposlenih, dok se preostali udio zapošljavanja odnosio na Ispostavu Prelog (66 osoba ili 18,9%) i Ispostavu Mursko Središće (36 osoba ili 10,3%). Osim izlazaka zbog zaposlenja, iz evidencije je iz ostalih razloga sukladno Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju brisano 236 osoba i to uglavnom zbog neaktivnog traženja posla odnosno neizvršavanja individualnih konzultacija (87) ili neodazivanja na individualno savjetovanje (25), odjave sa evidencije (62), umirovljenja (25) i ostvarivanja prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu (23).

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom prosinca u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 506 osoba, a broj ulazaka smanjen je u odnosu na prethodni mjesec (10,8%) i prosinac 2015. godine (7,5%). Promatrajući strukturu novoprijavljenih najvećim udjelom evidentirane su osobe direktno iz radnog odnosa – 345 osoba ili 68,2%. Nadalje, 78 osoba (15,4%) evidentirano je iz neaktivnosti, 61 osoba (12,1%) ušla je u evidenciju iz nekog drugog oblika rada, a preostali udio (22 osobe ili 4,3%) odnosio se na novoprijavljene direktno iz obrazovanja. S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja direktno iz radnog odnosa najviše osoba evidentirano je iz sljedećih djelatnosti: – prerađivačka industrija – 72 osobe ili 20,9% – javna uprava i obrana – 58 osoba ili 16,8% – građevinarstvo – 41 osoba ili 11,9% – trgovina – 36 osoba ili 10,4% – djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 34 osobe ili 9,9%.

Aktivna politika zapošljavanja

U programe aktivne politike zapošljavanja prema Nacionalnom programu za poticanje zapošljavanja i Nacionalnom programu za Rome tijekom 2016. godine prema potpisanim ugovorima novouključene su 1.223 osobe. Od toga 386 osoba uključeno je u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, 302 osobe angažirane su na javnim radovima, od čega 73 pripadnika romske nacionalne manjine. Nadalje, 367 osoba zaposleno je uz potpore za zapošljavanje, 76 osoba samozaposleno je uz korištenje poticaja za samozapošljavanje, 90 osoba upućeno na obrazovanje za deficitarna zanimanja, a preostale 2 osobe uključene su u mjeru stalni sezonac. S druge strane, na kraju prosinca u Županiji u programima aktivne politike bilo je 887 aktivnih korisnika mjera, i to 35 osoba iz prethodne te 852 osoba iz tekuće godine.

(m.k.)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*