medjimurjepress@gmail.com

Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Čakovec

Krajem prosinca 2019. godine u evidenciji je bilo 2.030 nezaposlenih osoba. Broj nezaposlenih smanjen je u odnosu na prosinac 2018. godine (7,7 postotnih bodova) i studeni (3,9 postotnih bodova).
Stopa registrirane nezaposlenosti prema administrativnim izvorima za prosinac je 4,7%.

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno je tijekom prosinca iz evidencije nezaposlenih izašlo 346 osoba, što je povećanje u odnosu na prethodni mjesec (1,8 postotnih bodova) i prosinac 2018. godine (15,0 postotnih bodova). Zbog zaposlenja evidenciju je napustilo 190 osoba, što je smanjenje u odnosu na studeni za 19,8 postotnih bodova, dok je u odnosu na prosinac 2018. godine evidentirano povećanje za 2,7 postotnih bodova. Na temelju radnog odnosa zaposlene su 144 osobe (75,8%), dok je 46 osoba (24,2%) zaposleno na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkog društva ili obrta, ugovor o djelu, zapošljavanje prema posebnim propisima, itd.).

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnog odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:
– djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 30 osoba ili 20,8%
– prerađivačka industrija – 27 osoba ili 18,8%
– trgovina – 23 osobe ili 16,0%
– djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi – 14 osoba ili 9,7%.
Gledano teritorijalno po ispostavama Područnog ureda Čakovec u zapošljavanju predvodi Ispostava Čakovec s 67,4% (128 osoba) zaposlenih, dok se preostali udio zapošljavanja odnosi na Ispostavu Prelog (39 osoba ili 20,5%) i Ispostavu Mursko Središće (23 osobe ili 12,1%).
Osim izlazaka zbog zaposlenja iz evidencije je iz ostalih razloga sukladno Zakonu o tržištu rada brisano 156 osoba, uglavnom zbog odjave s evidencije (86), neaktivnog traženja posla/neraspoloživosti za rad i to zbog neizvršavanja individualnih konzultacija (7), neodazivanja na individualno savjetovanje (30) ili neraspoloživosti za rad (4) te ostvarivanja prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu (8) i umirovljenja (12).

Ulasci u evidenciju nezaposlenih
Tijekom prosinca u evidenciju nezaposlenih novoprijavljene su 263 osobe. Broj ulazaka smanjen je u odnosu na
prethodni mjesec (36,3 postotnih bodova) i prosinac 2018. godine (28,5 postotnih bodova). Promatrajući
strukturu novoprijavljenih najvećim udjelom evidentirane su osobe direktno iz radnog odnosa – 186 osoba ili
70,7%. Nadalje, 58 osoba (22,1%) evidentirano je iz neaktivnosti, 8 osoba (3,0%) direktno iz redovnog
školovanja, a preostalih 11 osoba (4,2%) ušlo je u evidenciju iz nekog drugog oblika rada.
S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja direktno iz radnog odnosa najviše osoba evidentirano je iz
sljedećih djelatnosti:
– prerađivačka industrija – 49 osoba ili 26,3%
– javna uprava i obrana – 22 osobe ili 11,8%
– djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 21 osoba ili 11,3%
– trgovina – 19 osoba ili 10,2%.

(m.k.)

 

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*