Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Čakovec u veljači imao u evidenciji 2.248 nezaposlenih osoba

Krajem veljače 2019. godine u evidenciji je bilo 2.248 nezaposlenih osoba, a broj nezaposlenih značajno je smanjen u odnosu na veljaču 2018. godine (20,6 postotnih bodova) i prethodni mjesec (3,2 postotna boda). Stopa registrirane nezaposlenosti prema administrativnim izvorima za veljaču je 5,2%.

1. Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom veljače 2019. godine

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno je tijekom veljače iz evidencije nezaposlenih izašlo 377 osoba, što je povećanje u odnosu na prethodni
mjesec za 12,9 postotnih bodova, dok je u odnosu na veljaču 2018. godine evidentirano smanjenje za 9,6
bodova. Zbog zaposlenja evidenciju je napustilo 245 osoba, što je povećanje u odnosu na prethodni mjesec za
9,4 postotnih bodova odnosno smanjenje u odnosu na isti mjesec prošle godine za 1,6 bodova. Na temelju
radnog odnosa zaposleno je 219 osoba (89,4%), dok je 26 osoba (10,6%) zaposleno na temelju drugih
poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkog
društva ili obrta, ugovor o djelu, zapošljavanje prema posebnim propisima, itd.).

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnog odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:
– prerađivačka industrija – 71 osoba ili 32,4%
– građevinarstvo – 39 osoba ili 17,8%
– trgovina – 24 osobe ili 11,0%
– obrazovanje – 13 osoba ili 5,9%
– stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti – 12 osoba ili 5,5%
– djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi – 12 osoba ili 5,5%.

Gledano teritorijalno po ispostavama Područnog ureda Čakovec u zapošljavanju predvodi Ispostava Čakovec s
69,8% (171 osoba) zaposlenih, dok se preostali udio zapošljavanja odnosio na Ispostavu Prelog (33 osobe ili
13,5%) i Ispostavu Mursko Središće (41 osoba ili 16,7%).
Osim izlazaka zbog zaposlenja iz evidencije su iz ostalih razloga sukladno Zakonu o posredovanju pri
zapošljavanju brisane 132 osobe, a uglavnom zbog neaktivnog traženja posla i to zbog neizvršavanja
individualnih konzultacija (39) ili neodazivanja na individualno savjetovanje (29), odjave sa evidencije (31),
umirovljenja (11) te ostvarivanja prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu (13).

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom veljače u evidenciju nezaposlenih novoprijavljene su 303 osobe. Broj ulazaka smanjen je u odnosu na
prethodni mjesec za 33,7 postotnih bodova, dok je u odnosu na veljaču 2018. godine zabilježeno povećanje za
1,3 bodova. Promatrajući strukturu novoprijavljenih najvećim udjelom evidentirane su osobe direktno iz radnog
odnosa – 182 osobe ili 60,1%. Nadalje, 100 osoba (33,0%) evidentirano je iz neaktivnosti, 14 osoba (4,6%)
direktno iz redovnog školovanja, a preostalih 7 osoba (2,3%) ušlo je u evidenciju iz nekog drugog oblika rada.
S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja direktno iz radnog odnosa najviše osoba evidentirano je iz
sljedećih djelatnosti:
– prerađivačka industrija – 64 osobe ili 35,2%
– građevinarstvo – 23 osobe ili 12,6%
– obrazovanje – 15 osoba ili 8,2%
– djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 14 osoba ili 7,7%
– trgovina – 13 osoba ili 7,1%.

2. Registrirana nezaposlenost krajem veljače 2019. godine

Krajem veljače 2019. godine u evidenciji je bilo 2.248 nezaposlenih osoba, a broj nezaposlenih značajno je
smanjen u odnosu na veljaču 2018. godine (20,6 postotnih bodova) i prethodni mjesec (3,2 postotna boda).
Struktura nezaposlenih osoba
Promatrano prema spolu, u ukupnom broju nezaposlenih osoba žene čine 55,9% (1.256) ukupne
nezaposlenosti, a muškarci 44,1% nezaposlenih osoba (992), što je povećanje udjela žena za 0,8 postotnih
bodova u odnosu na prethodni mjesec. U veljači 2018. godine udio nezaposlenih prema spolu bio je 52,6%
žena naspram 47,4% muškaraca.
Prema dobi, osobe u dobi do 24 godine čine 19,2% (431) ukupne nezaposlenosti, udio osoba srednje dobi je
49,0% (1.102), a starijih od 50 godina 31,8% (715). U odnosu na siječanj udio najmlađe dobne skupine (0,6
postotnih bodova) je smanjen, dok je udio osoba srednje dobi (0,2 bodova) te udio starijih od 50 godina
povećan (0,4 postotna boda). U veljači 2018. godine dobna struktura bila je sljedeća: udio osoba do 24 godine
bio je 20,3%, srednje dobi 47,9%, dok se preostali udio od 31,8% odnosio na starije od 50 godina.

Imajući u vidu razinu obrazovanja nezaposlenih osoba i dalje prevladavaju osobe sa srednjim stručnim
obrazovanjem – 980 osoba ili 43,6%, što je 0,3 postotnih bodova manje naspram siječnju odnosno 1,5
postotnih bodova više nego u veljači prošle godine. Osobe niže razine obrazovanja čine 43,9%, a osobe više i
visoke razine obrazovanja preostalih 12,5% nezaposlenih osoba.

Što se tiče dužine čekanja na zaposlenje, udio dugotrajno nezaposlenih osoba, odnosno osoba koje na
zaposlenje čekaju duže od 1 godine je 32,6% (733 osobe), što je smanjenje udjela za 0,6 postotnih bodova u
odnosu na siječanj, dok je u veljači 2018. godine udio istih bio 41,0%.

Promatrano prema ispostavama odnosno teritorijalno, najveći apsolutni broj registriranih nezaposlenih
osoba evidentiran je u Ispostavi Čakovec – 1.607 osoba ili 71,5% ukupne nezaposlenosti u Županiji. Grad
Čakovec s pripadajućim naseljima bilježi 621 nezaposlenu osobu ili 38,7% nezaposlenih u Ispostavi Čakovec, a
zatim slijede Općina Nedelišće (320), Općina Pribislavec (104), Općina Mala Subotica (104) i Općina Sveti Juraj
na Bregu (83). U Ispostavi Prelog evidentirano je 349 nezaposlenih osoba ili 15,5%, od čega su na području
Grada Preloga evidentirane 93 nezaposlene osobe ili 26,7% od ukupnog broja nezaposlenih u Ispostavi.
Najmanje nezaposlenih evidentirano je u Ispostavi Mursko Središće – 292 osobe ili 13,0%, od čega se na Grad
Mursko Središće odnosi 53,4% (156 osoba) nezaposlenih s područja Ispostave.

U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih smanjen je u svim ispostavama: Ispostava Mursko Središće
(7,6 postotnih bodova), Ispostava Čakovec (2,6 p. bodova) te Ispostava Prelog (2,0 p. bodova). U odnosu na
veljaču 2018. godine i dalje je zabilježen značajniji pad nezaposlenosti u svim ispostavama: Ispostava Prelog
(31,6 postotnih bodova), Ispostava Mursko Središće (20,0 p. bodova) i Ispostava Čakovec (17,8 p. bodova).
Novčanu naknadu u veljači 2019. godine koristilo je 636 nezaposlenih osoba ili 28,3% od ukupnog broja
nezaposlenih osoba. Broj korisnika u smanjen je u odnosu na prethodni mjesec (7,0 postotnih bodova) i veljaču
prošle godine (4,9 postotnih bodova). Promatrano prema spolu, udio žena je 61,2% ili 389 korisnica naknade,
dok je udio muškaraca bio 38,8% odnosno 247 korisnika.

3. Aktivna politika zapošljavanja

Tijekom 2019. godine u programe mjera novouključeno je 86 osoba, i to 47 osoba kroz potpore za
zapošljavanje, 25 osoba koristi potporu za samozapošljavanje, 9 osoba uključeno je u stručno osposobljavanje
za rad bez zasnivanja radnog odnosa, 1 osoba uključena je u obrazovanje, a 4 osobe uključene su u potpore za
očuvanje radnih mjesta. Istovremeno je iz programa mjera tijekom 2019. godine izašlo 209 osoba. Tako je na
kraju veljače bilo aktivno 779 korisnika mjera, od čega 85 osoba iz tekuće godine te 694 osobe iz prethodne
godine.

MARINA KODBA

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*