medjimurjepress@gmail.com

I u svibnju u Međimurju nastavljen trend pada nezaposlenosti!

5,3% manje nezaposlenih nego u travnju, te 12,8% u odnosu na svibanj 2020. godine

Istovremeno, broj izlazaka u zaposlenost u značajnom porastu naspram travnju (39,7%) i svibnju 2020. godine (44,6%).
Stopa registrirane nezaposlenosti prema administrativnim izvorima u svibnju – 4,9%.

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Tijekom svibnja iz evidencije nezaposlenih izašlo je 390 osoba, što je povećanje u odnosu na prethodni mjesec (27,9%) i svibanj 2020. godine (41,3%), Zbog zaposlenja evidenciju su napustile 324 osobe, čime je udio izlazaka zbog zaposlenja u značajnom porastu kako u odnosu na
travanj (39,7%), tako i svibanj prošle godine (44,6%).

Na temelju radnog odnosa zaposlene su 303 osobe (93,5%), dok je 21 osoba (6,5%) zaposlena na temelju drugih poslovnih aktivnosti (registriranje trgovačkog društva ili obrta, ugovor o djelu, zapošljavanje prema posebnim propisima, itd.). Osim izlazaka zbog zaposlenja iz evidencije je iz ostalih razloga sukladno Zakonu o tržištu rada brisano 66 osoba, npr. zbog izlaska iz radne snage, nepridržavanja zakonskih odredbi, odjave s evidencije i dr..
Evidentirano zapošljavanje na temelju radnog odnosa najčešće je realizirano u sljedećim djelatnostima:
– prerađivačka industrija – 73 osobe ili 24,1%
– javna uprava i obrana – 65 osoba ili 21,5%
– djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 37 osoba ili 12,2%
– trgovina – 27 osoba ili 8,9%
– građevinarstvo – 25 osoba ili 8,3%.

Gledano teritorijalno po ispostavama Područnog ureda Čakovec u zapošljavanju predvodi Ispostava Čakovec s 69,1% (224 osobe) zaposlenih, dok se preostali udio zapošljavanja odnosi na Ispostavu Prelog (68 osoba ili 21,0%) i Ispostavu Mursko Središće (32 osobe ili 9,9%).

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom svibnja u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 269 osoba. Broj ulazaka smanjen je u odnosu na svibanj prošle godine za 3,2%, dok je naspram prethodnom mjesecu zabilježen porast za 12,6%. Promatrajući strukturu novoprijavljenih najvećim udjelom evidentirane su osobe direktno iz radnog odnosa – 174 osobe ili 64,7%. Nadalje, 78 osoba (29,0%) evidentirano je iz neaktivnosti, 16 osoba (5,9%) direktno iz redovnog obrazovanja te 1 osoba (0,4%) iz individualne poljoprivrede.

S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja direktno iz radnog odnosa najviše osoba evidentirano je iz sljedećih djelatnosti:
– prerađivačka industrija – 60 osoba ili 34,5%
– trgovina – 21 osoba ili 12,1%
– građevinarstvo – 17 osoba ili 9,8%
– javna uprava i obrana – 15 osoba ili 8,6%.

Korisnici novčane naknade

U svibnju 2021. godine novčanu naknadu koristila je 491 nezaposlena osoba ili 22,7% od ukupnog broja nezaposlenih osoba. Broj korisnika u blagom je porastu u odnosu na travanj (2,1%), dok je odnosu na svibanj prošle godine evidentirano smanjenje za čak 40,3%. Promatrano prema spolu, udio žena je 61,5% ili 302 korisnice naknade, dok je udio muškaraca 38,5% odnosno 189 korisnika.

Potrebe za radnicima

Tijekom svibnja poslodavci su prijavili potrebe za 525 radnika, što je značajan porast u odnosu na svibanj prošle godine (64,6%), dok je u odnosu na travanj zabilježeno smanjenje (31,6%). Potrebe su pretežito iskazane u prerađivačkoj industriji (222 ili 42,3%), djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (60 ili 11,4%), građevinarstvu (54 ili 10,3%), trgovini (40 ili 7,6%) i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (34 ili 6,5%). Prema rodu zanimanja potrebe su pretežito iskazane za zanimanja u obrtu/pojedinačnoj proizvodnji (170 ili 32,4%), jednostavna zanimanja (99 ili 18,9%), uslužna i trgovačka zanimanja (84 ili 16,0%), znanstvenike/znanstvenice, inženjere/inženjerke i stručnjake/stručnjakinje (59 ili 11,2%) te rukovatelje/rukovateljice strojevima i postrojenjima/industrijske proizvođače/proizvođačice i sastavljače/sastavljačice proizvoda (41 ili 7,8%).

Aktivna politika zapošljavanja

Tijekom 2021. godine u programe mjera aktivne politike zapošljavanja uključeno je 300 osoba, od čega čak 46,0% ili 138 u potpore za zapošljavanje. Zatim u manjem opsegu slijede: obrazovanje nezaposlenih (56), potpore za usavršavanje (43), potpore za samozapošljavanje (34), potpore za očuvanje radnih mjesta u sektorima tekstila, odjeće, obuće, kože i drva (15) i javni radovi (14). Krajem svibnja evidentirano je 635 aktivnih korisnika mjera, od čega 261 osoba iz tekuće godine te 374 osobe iz 2020. godine.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u ožujku donijelo odluku o uvođenje mjere Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (Covid – 19), koja se odnosila na razdoblje subvencioniranja od ožujka do svibnja 2020. godine. Provedba potpora za očuvanje radnih mjesta nastavlja se i idućih mjeseci te obuhvaća više mjera uz različite uvjete subvencioniranja s obzirom na djelatnost poslodavca, veličinu poslodavca, opseg smanjenja posla i dr. te uz određene izmjene uvjeta tijekom proteklog razdoblja, a koje uključuje sljedeće mjere:
– Potpora za očuvanje radnih mjesta (u definiranim djelatnostima)
– Potpora za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike
– Potpora za očuvanje radnih mjesta za skraćivanje radnog vremena
– Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Marina KODBA

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*