Međimurje Press
Gospodarstvo

Krajem kolovoza 2022. godine u evidenciji je bilo 2.220 nezaposlenih osoba!

Krajem kolovoza 2022. godine u evidenciji je bilo 2.220 nezaposlenih osoba, što je smanjenje broja nezaposlenih u odnosu na kolovoz 2021. godine za 1,3%, dok je u odnosu na srpanj evidentiran porast nezaposlenosti za 5,5%. Zaposlene su 42.552 osobe, a stopa registrirane nezaposlenosti prema administrativnim izvorima za kolovoz je 5,0%.

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Tijekom kolovoza iz evidencije nezaposlenih izašlo je 166 osoba, što je 34,4% manje brisanih u odnosu na srpanj, kao i kolovoz 2021. godine (40,7%). Zbog zaposlenja evidenciju su napustile 133 osobe, a broj brisanih zbog zaposlenja manji je u odnosu na srpanj (26,1%) i kolovoz prošle godine (37,0%).
Na temelju radnog odnosa zaposleno je 119 osoba (89,5%), dok je 14 osoba (10,5%) zaposleno na temelju drugih poslovnih aktivnosti (registriranje trgovačkog društva ili obrta, ugovor o djelu, zapošljavanje prema
posebnim propisima, itd.). Osim izlazaka zbog zaposlenja s evidencije su iz ostalih razloga sukladno Zakonu o tržištu rada brisane 33 osobe, (zbog izlaska iz radne snage, nepridržavanja zakonskih odredbi, odjave s
evidencije i dr..).

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom kolovoza u evidenciju nezaposlenih novoprijavljene su 282 osobe. Broj ulazaka manji je u odnosu na srpanj (38,4%) i kolovoz 2021. godine (7,8%). Promatrajući strukturu novoprijavljenih najvećim udjelom evidentirane su osobe izravno iz radnog odnosa – 148 osoba ili 52,5%. Nadalje, 83 osobe evidentirane su iz neaktivnosti i 51 osoba direktno iz redovnog obrazovanja.

Korisnici novčane naknade

U kolovozu 2022. godine novčanu naknadu koristile su 592 nezaposlene osobe ili 26,7% od ukupnog broja nezaposlenih osoba. Broj korisnika naknade manji je za 4,5% u odnosu na kolovoz 2021. godine, dok je u odnosu na srpanj zabilježen porast za 4,2%. Promatrano prema spolu, udio žena je 77,4% ili 458
korisnica naknade, dok je udio muškaraca 22,6% odnosno 134 korisnika.

Potrebe za radnicima

Tijekom kolovoza poslodavci su prijavili potrebe za 737 radnika. Potrebe su pretežito iskazane u prerađivačkoj industriji (237 ili 32,2%), obrazovanju (177 ili 24,0%), djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (97 ili 13,2%), građevinarstvu (64 ili 8,7%) i djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja
hrane (41 ili 5,6%). Prema rodu zanimanja potrebe su pretežito iskazane u rodovima zanimanja: zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji (245 ili 33,2%), znanstvenici/znanstvenice, inženjeri/inženjerke i stručnjaci/stručnjakinje (218 ili 29,6%), jednostavna zanimanja (103 ili 14,0%) i uslužna i trgovačka
zanimanja (80 ili 10,9%).

Aktivna politika zapošljavanja

Tijekom 2022. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja novouključene su 622 osobe i to pretežito u potpore za zapošljavanje – 253 osobe ili 40,7% i obrazovanje (176 ili 28,3%). Korištenjem potpore za samozapošljavanje svoje poslovne projekte pokrenulo je 80 osoba, 69 osoba uključeno je u javne radove, a
44 osobe u potpore za usavršavanje. Krajem kolovoza 2022. godine evidentirano je 947 aktivnih korisnika/ica mjera. Daleko najveći udio – 352 ili 37,2% odnosi se na potpore za zapošljavanje i
potpore za samozapošljavanje (328 ili 34,6%). Zatim u manjem opsegu slijede: obrazovanje nezaposlenih osoba i tražitelja zaposlenja (167), javni radovi (66), potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru tekstila, odjeće, obuće, kože i drva (28) i potpore za usavršavanje (6). Od toga, 420 korisnika je iz 2021. godine, a 527 iz tekuće godine.

(Marina Kodba)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja