medjimurjepress@gmail.com

Krajem kolovoza u evidenciji 2.488 nezaposlenih osoba

Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Čakovec

Krajem kolovoza u evidenciji je bilo 2.488 nezaposlenih osoba, a broj nezaposlenih smanjen je u odnosu na isti mjesec 2017. godine za 30,0 postotnih poena, dok je u odnosu na srpanj evidentirano blago povećanje za 1,1 poena. Stopa registrirane nezaposlenosti prema administrativnim izvorima za kolovoz je 5,8%

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno je tijekom kolovoza iz evidencije nezaposlenih izašlo 325 osoba, što je smanjenje u odnosu na srpanj (25,8 postotnih poena) i isti mjesec prošle godine (19,5 poena). Zbog zaposlenja evidenciju je napustilo 206 osoba, što je pad u odnosu na prethodni mjesec (25,6 poena) i kolovoz prošle godine (15,6 postotnih poena). Na temelju radnog odnosa zaposleno je 180 osoba (87,4%), dok je 26 osoba (12,6%) zaposleno na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkog društva ili obrta, ugovor o djelu, zapošljavanje prema posebnim propisima, itd.).

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnog odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:

– prerađivačka industrija – 46 osoba ili 25,6% – građevinarstvo – 30 osoba ili 16,7% – trgovina – 23 osobe ili 12,8% – djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 15 osoba ili 8,3%.

Gledano teritorijalno po ispostavama Područnog ureda Čakovec u zapošljavanju predvodi Ispostava Čakovec s 66,0% (136 osoba) zaposlenih, dok se preostali udio zapošljavanja odnosio na Ispostavu Prelog (37 osoba ili 18,0%) i Ispostavu Mursko Središće (33 osobe ili 16,0%).

Osim izlazaka zbog zaposlenja iz evidencije je iz ostalih razloga sukladno Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju brisano 119 osoba, a uglavnom zbog neaktivnog traženja posla i to zbog neizvršavanja individualnih konzultacija (42) ili neodazivanja na individualno savjetovanje (23), odjave sa evidencije (25), umirovljenja (10) te ostvarivanja prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu (13).

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom kolovoza u evidenciju nezaposlenih novoprijavljene su 353 osobe. Broj ulazaka smanjen je u odnosu na prethodni mjesec (35,9 postotnih poena) i kolovoz prošle godine (9,7%). Promatrajući strukturu novoprijavljenih najvećim udjelom evidentirane su osobe direktno iz radnog odnosa – 191 osoba ili 54,1%. Nadalje, 72 osobe (20,4%) evidentirane su direktno iz redovnog obrazovanja, 85 osoba (24,1%) došlo je iz neaktivnosti, dok je preostalih 5 osoba (1,4%) zabilježeno iz nekog drugog oblika rada.

S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja direktno iz radnog odnosa najviše osoba evidentirano je iz sljedećih djelatnosti:

– prerađivačka industrija – 54 osobe ili 28,3% – djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 31 osoba ili 16,2% – trgovina – 22 osobe ili 11,5% – građevinarstvo – 17 osoba ili 8,9%.

Aktivna politika zapošljavanja

U programe aktivne politike zapošljavanja tijekom 2018. godine novouključeno je 697 osoba, i to 258 osoba kroz potpore za zapošljavanje, 125 osoba koristi potporu za samozapošljavanje, 77 osoba uključeno je u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, 52 osobe uključene su u obrazovanje, 27 osoba obrazuje se kroz potpore za usavršavanje, a 158 osoba uključeno je u javne radove (od čega se 70 osoba odnosi na pripadnike romske nacionalne manjine). U programe aktivne politike uz novouključene osobe iz 2018. godine, aktivne su i osobe koje su nastavile s korištenjem mjera iz prethodne godine. Tako je krajem kolovoza ukupno bilo evidentirano 837 korisnika mjera, od čega se 591 osoba odnosi na tekuću godinu, a 246 osoba na prethodnu godinu.

(mk)

 

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
Tweet 20
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*