Krajem listopada 3043 nezaposlene osobe

Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Čakovec

Krajem listopada u evidenciji su bile 3.043 nezaposlene osobe, a broj nezaposlenih
smanjen je u odnosu na isti mjesec 2016. godine (29,7%) i rujan 2017. godine
(3,1%). Stopa registrirane nezaposlenosti prema administrativnim izvorima za
listopad je 7,0%.

Izlasci iz evidencije nezaposlenih
Ukupno je tijekom listopada iz evidencije nezaposlenih izašlo 629 osoba, što je smanjenje u odnosu na rujan (23,9%) i listopad 2016. godine (0,8%). Zbog zaposlenja evidenciju je napustilo 338 osoba, što je smanjenje u odnosu na rujan (39,8%) i listopad prošle godine (19,3%). Na temelju radnog odnosa zaposlene su 304 osobe (89,9%), dok su 34 osobe (10,1%) zaposlene na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje
za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkog društva ili obrta, ugovor o djelu, zapošljavanje prema posebnim propisima, itd.).

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom listopada u evidenciju nezaposlenih novoprijavljena je 531 osoba. Broj ulazaka povećan je u odnosu na prethodni mjesec za 27,6%, dok je u odnosu na listopad prošle godine evidentirano smanjenje za 10,2%. Promatrajući strukturu novoprijavljenih najvećim udjelom evidentirane su osobe direktno iz radnog odnosa – 281 osoba ili 52,9%. Nadalje, 110 osoba (20,7%) evidentirano je iz neaktivnosti, 126 osoba (23,7%) ušlo je u evidenciju direktno iz obrazovanja, dok je preostalih 14 osoba (2,7%) došlo iz nekog drugog oblika rada.
S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja direktno iz radnog odnosa najviše osoba evidentirano je iz sljedećih djelatnosti:

– prerađivačka industrija – 88 osoba ili 31,3%
– djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 50 osoba ili 17,8%.
– trgovina – 36 osoba ili 12,8%
– građevinarstvo – 23 osobe ili 8,2%.

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnog odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:
– prerađivačka industrija – 116 osoba ili 38,2%
– obrazovanje – 36 osoba ili 11,9%
– trgovina – 33 osobe ili 10,9%
– građevinarstvo – 24 osobe ili 7,9%.
Gledano teritorijalno po ispostavama Područnog ureda Čakovec u zapošljavanju predvodi Ispostava Čakovec s 64,8% (219 osoba) zaposlenih, dok se preostali udio zapošljavanja odnosio na Ispostavu Prelog (67 osoba ili 19,8%) i Ispostavu Mursko Središće (52 osobe ili 15,4%).

Registrirana nezaposlenost krajem listopada 2017. godine

Krajem listopada u evidenciji su bile 3.043 nezaposlene osobe, a broj nezaposlenih smanjen je u odnosu na isti mjesec 2016. godine (29,7%) i rujan 2017. godine (3,1%).
Struktura nezaposlenih osoba Promatrano prema spolu, u ukupnom broju nezaposlenih osoba žene čine 54,4% (1.656) ukupne nezaposlenosti, a muškarci 45,6% ili 1.387 nezaposlenih osoba, što je povećanje udjela žena za 0,5% u odnosu na prethodni mjesec.

U listopadu 2016. godine udio nezaposlenih prema spolu bio je 55,2% žena naspram 44,8% muškaraca. Prema dobi, osobe u dobi do 24 godine čine 23,9% (727) ukupne nezaposlenosti, udio osoba srednje dobi je 46,3% (1.408), a udio starijih od 50 godina 29,8% ili 908 nezaposlenih osoba. U odnosu na prethodni mjesec udio osoba najmlađe dobne skupine (0,4%) i najstarije dobne skupine (0,2%) je povećan, dok je udio osoba srednje dobi smanjen za 0,6%. U listopadu 2016. godine struktura osoba prema dobi je bila sljedeća: udio osoba do 24 godine bio je 24,5%, srednje dobi 47,0%, dok se preostali udio od 28,5% odnosio na starije od 50 godina.

(M.K.)

O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*