medjimurjepress@gmail.com

Krajem prosinca u Međimurju 2.199 nezaposlenih osoba

Krajem prosinca 2018. godine u evidenciji je bilo 2.199 nezaposlenih osoba, a broj nezaposlenih značajno je smanjen u odnosu na isti mjesec 2017. godine (24,9 postotnih poena), dok je u odnosu na prethodni mjesec zabilježen porast za 3,1 postotnih poena.

Stopa registrirane nezaposlenosti prema administrativnim izvorima za prosinac je 5,1%, javljaju iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Čakovec.

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno je tijekom prosinca iz evidencije nezaposlenih izašla 301 osoba, što je smanjenje u odnosu na prethodni mjesec (28,2 postotnih poena) i prosinac 2017. godine (35,3 poena). Zbog zaposlenja evidenciju je napustilo 185 osoba, što je smanjenje u odnosu na prethodni mjesec (25,7 postotnih poena) i isti mjesec prošle godine (36,4 poena). Na temelju radnog odnosa zaposlene su 133 osobe (71,9%), dok su 52 osobe (28,1%) zaposlene na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkog društva ili obrta, ugovor o djelu, zapošljavanje prema posebnim propisima, itd.).

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnog odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:

  • prerađivačka industrija – 36 osoba ili 27,1% – djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 23 osobe ili 17,3% – trgovina – 17 osoba ili 12,8% – djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi – 15 osoba ili 11,3%.

Gledano teritorijalno po ispostavama Područnog ureda Čakovec u zapošljavanju predvodi Ispostava Čakovec s 72,4% (134 osobe) zaposlenih, dok se preostali udio zapošljavanja odnosio na Ispostavu Prelog (31 osoba ili 16,8%) i Ispostavu Mursko Središće (20 osoba ili 10,8%).

Osim izlazaka zbog zaposlenja iz evidencije je iz ostalih razloga sukladno Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju brisano 116 osoba, a uglavnom zbog neaktivnog traženja posla i to zbog neizvršavanja individualnih konzultacija (32) ili neodazivanja na individualno savjetovanje (23), odjave sa evidencije (34), umirovljenja (11) te ostvarivanja prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu (7).

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom prosinca u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 368 osoba. Broj ulazaka povećan je u odnosu na prethodni mjesec za 8,2 postotnih poena, dok je u odnosu na prosinac 2017. godine zabilježeno smanjenje za 8,5 poena. Promatrajući strukturu novoprijavljenih najvećim udjelom evidentirane su osobe direktno iz radnog odnosa – 257 osoba ili 69,8%. Nadalje, 72 osobe (19,6%) evidentirane su iz neaktivnosti, 13 osoba (3,5%) direktno iz redovnog školovanja, a preostalih 26 osoba (7,1%) ušlo je u evidenciju iz nekog drugog oblika rada.

S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja direktno iz radnog odnosa najviše osoba evidentirano je iz sljedećih djelatnosti:

  • javna uprava i obrana – 65 osoba ili 25,2% – prerađivačka industrija – 56 osoba ili 21,7% – trgovina – 28 osoba ili 10,9% – građevinarstvo – 27 osoba ili 10,5% – djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 20 osoba ili 7,8%.

Aktivna politika zapošljavanja

U prosincu u mjere aktivne politike zapošljavanja novouključeno je 176 osoba. Tijekom 2018. godine u programe mjera uključeno je 1.190 osoba, i to 440 osoba kroz potpore za zapošljavanje, 212 osoba koristi potporu za samozapošljavanje, 140 osoba uključeno je u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, 146 osoba uključeno je u obrazovanje, 72 osobe uključene su u potpore za usavršavanje, 176 osoba uključeno je u javne radove (od čega se 70 osoba odnosi na pripadnike romske nacionalne manjine), dok su 4 osobe uključene u potpore za očuvanje radnih mjesta. Istovremeno je iz programa mjera tijekom 2018. godine izašlo 1.105 osoba. Tako su na kraju prosinca bila aktivna 902 korisnika mjera, od čega 900 osoba iz tekuće godine te 2 osobe iz prethodne godine.

MARINA KODBA

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*