medjimurjepress@gmail.com

Krajem rujna u evidenciji je bilo 2.220 nezaposlenih osoba

Broj nezaposlenih smanjen je u odnosu na isti mjesec 2017. godine (29,3 postotnih poena) te kolovoz 2018. godine (10,8 poena).

Stopa registrirane nezaposlenosti prema administrativnim izvorima za rujan je 5,1%.

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno je tijekom rujna iz evidenci je nezaposlenih izašlo 666 osoba, što je povećanje u odnosu na kolovoz za 104,9 postotnih poena, dok je u odnosu na isti mjesec prošle godine evidentirano smanjenje za 19,5 poena.
Zbog zaposlenja evidenciju su napustile 492 osobe, što je rast u odnosu na prethodni mjesec za 138,8
postotnih poena i smanjenje naspram rujnu 2017. godine za 12,3 poena. Na temelju radnog odnosa zaposlene su 464 osobe (94,3%), dok je 28 osoba (5,7%) zaposleno na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkog društva ili obrta, ugovor o djelu,zapošljavanje prema posebnim propisima, itd.).

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnog odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:
– obrazovanje – 210 osoba ili 45,3%
– djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi – 60 osoba ili 12,9%
– prerađivačka industrija – 57 osoba ili 12,3%
– djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 29 osoba ili 6,3%
– ostale uslužne djelatnosti – 25 osoba ili 5,4%.

Gledano teritorijalno po ispostavama Područnog ureda Čakovec u zapošljavanju predvodi Ispostava Čakovec s 67,7% (333 osobe) zaposlenih, dok se preostali udio zapošljavanja odnosio na Ispostavu Prelog (102 osobe ili 20,7%) i Ispostavu Mursko Središće (57 osoba ili 11,6%).

Osim izlazaka zbog zaposlenja iz evidencije su iz ostalih razloga sukladno Zakonu o posredovanju pri
zapošljavanju brisane 174 osobe, a uglavnom zbog neaktivnog traženja posla i to zbog neizvršavanja
individualnih konzultacija (59) ili neodazivanja na individualno savjetovanje (36), odjave sa evidencije (38),
umirovljenja (16) te ostvarivanja prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu (12).

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom rujna u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 398 osoba. Broj ulazaka povećan je u odnosu na prethodni mjesec za 12,7 postotnih poena, dok je u odnosu na rujan prošle godine evidentirano smanjenje za
4,3 poena. Promatrajući strukturu novoprijavljenih najvećim udjelom evidentirane su osobe direktno iz radnog odnosa – 191 osoba ili 48,0%. Nadalje, 105 osoba (26,4%) evidentirano je iz neaktivnosti, 94 osobe (23,6%) direktno iz redovnog školovanja, a preostalih 8 osoba (2,0%) ušlo je u evidenciju iz nekog drugog oblika rada.

S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja direktno iz radnog odnosa najviše osoba evidentirano je iz sljedećih djelatnosti:
– prerađivačka industrija – 52 osobe ili 29,6%
– trgovina – 30 osoba ili 15,5%
– djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 26 osoba ili 13,5%
– građevinarstvo – 21 osoba ili 10,9%.

(mk)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*