medjimurjepress@gmail.com

Krajem srpnja u Međimurju 2.460 nezaposlenih osoba

HZZ PU ČAKOVEC

Krajem srpnja u evidenciji je bilo 2.460 nezaposlenih osoba, a broj nezaposlenih smanjen je u odnosu na isti mjesec 2017. godine za 31,0 postotni poen, dok je u odnosu na lipanj evidentirano povećanje za 4,8 poena.  Stopa registrirane nezaposlenosti prema administrativnim izvorima za srpanj je 5,7%.

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno je tijekom srpnja iz evidencije nezaposlenih izašlo 438 osoba, što je smanjenje u odnosu na lipanj za 3,1 postotnih poena, dok je u odnosu na isti mjesec prošle godine evidentirano povećanje za 2,6 postotnih poena. Zbog zaposlenja evidenciju je napustilo 277 osoba, što je pad u odnosu na prethodni mjesec (4,8 poena), i srpanj prošle godine (4,2 postotna poena). Na temelju radnog odnosa zaposleno je 248 osoba (89,5%), dok je 29 osoba (10,5%) zaposleno na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkog društva ili obrta, ugovor o djelu, zapošljavanje prema posebnim propisima, itd.).

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnog odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:

– prerađivačka industrija – 74 osobe ili 29,8% – javna uprava i obrana – 47 osoba ili 19,0% – građevinarstvo – 30 osoba ili 12,1% – trgovina – 27 osoba ili 10,9% – djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 20 ili 8,1%.

Gledano teritorijalno po ispostavama Područnog ureda Čakovec u zapošljavanju predvodi Ispostava Čakovec s 65,0% (180 osoba) zaposlenih, dok se preostali udio zapošljavanja odnosio na Ispostavu Prelog (52 osobe ili 18,8%) i Ispostavu Mursko Središće (45 osoba ili 16,2%).

Osim izlazaka zbog zaposlenja iz evidencije je iz ostalih razloga sukladno Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju brisana 161 osoba, a uglavnom zbog neaktivnog traženja posla i to zbog neizvršavanja individualnih konzultacija (53) ili neodazivanja na individualno savjetovanje (26), odjave sa evidencije (31), umirovljenja (12) te ostvarivanja prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu (12).

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom srpnja u evidenciju nezaposlenih novoprijavljena je 551 osoba. Broj ulazaka povećan je u odnosu na prethodni mjesec za 28,4 postotnih poena, dok je u odnosu na isti mjesec prošle godine evidentirano smanjenje za 8,0 postotnih poena. Promatrajući strukturu novoprijavljenih najvećim udjelom evidentirane su osobe direktno iz radnog odnosa – 337 osoba ili 61,2%. Nadalje, 128 osoba (23,2%) evidentirano je direktno iz redovnog obrazovanja, 81 osoba (14,7%) došla je iz neaktivnosti, dok je preostalih 5 osoba (0,9%) zabilježeno iz nekog drugog oblika rada.

S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja direktno iz radnog odnosa najviše osoba evidentirano je iz sljedećih djelatnosti:

– obrazovanje – 100 osoba ili 29,7% – prerađivačka industrija – 50 osoba ili 14,8% – djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 37 osoba ili 11,0% – ostale uslužne djelatnosti – 30 osoba ili 8,9%. – građevinarstvo – 25 osoba ili 7,4%.

(Marina Kodba)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*