Međimurje Press
Gospodarstvo

Krajem travnja 2021. godine u evidenciji je bilo 2.280 nezaposlenih osoba

PODACI HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOLJAVANJE ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU

I u travnju nastavljen trend smanjenja nezaposlenosti na mjesečnoj razini tijekom 2021. godine, uz istovremeno smanjenje nezaposlenosti u odnosu na travanj prošle godine (7,8%), čime je prekinut ciklus porasta nezaposlenosti na mjesečnoj razini u odnosu na 2020. godinu.

Stopa registrirane nezaposlenosti prema administrativnim izvorima u travnju bila je 5,2%, što nas pozicionira kao treću županiju s najnižom stopom po županijama u RH.

Izlasci iz evidencije nezaposlenih
Tijekom travnja iz evidencije nezaposlenih izašlo je 305 osoba, što je povećanje u odnosu na travanj 2020. godine (29,2%), dok je u odnosu na prošli mjesec evidentirano smanjenje za 28,4%. Zbog zaposlenja evidenciju su napustile 232 osobe, čime je udio brisanih zbog zaposlenja u odnosu na prethodni
mjesec smanjen za 29,9%, ali je zato zabilježen porast zapošljavanja za čak 101,7% u odnosu na travanj prošle godine.

Na temelju radnog odnosa zaposlene su 222 osobe (95,7%), dok je 10 osoba (4,3%) zaposleno na temelju drugih poslovnih aktivnosti (registriranje trgovačkog društva ili obrta, ugovor o djelu, zapošljavanje prema posebnim propisima, itd.). Osim izlazaka zbog zaposlenja iz evidencije su iz ostalih razloga sukladno Zakonu o tržištu rada brisane 73 osobe, npr. zbog izlaska iz radne snage, nepridržavanja zakonskih odredbi,
odjave s evidencije i dr.

Gledano teritorijalno po ispostavama Područnog ureda Čakovec u zapošljavanju predvodi Ispostava Čakovec s 63,8% (148 osoba) zaposlenih, dok se preostali udio zapošljavanja odnosi na Ispostavu Prelog (53 osobe ili 22,8%) i Ispostavu Mursko Središće (31 osoba ili 13,4%).

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom travnja u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 239 osoba. Broj ulazaka smanjen je u odnosu na ožujak (34,3%) i travanj 2020. godine (51,8%). Promatrajući strukturu novoprijavljenih najvećim udjelom evidentirane su osobe direktno iz radnog odnosa – 151 osoba ili 63,2%. Nadalje, 79 osoba (33,0%)
evidentirano je iz neaktivnosti te 9 osoba direktno iz redovnog obrazovanja (3,8%).

Nezaposleni po ispostavama i općinama/gradovima

Promatrano prema ispostavama odnosno teritorijalno, najveći apsolutni broj registriranih nezaposlenih osoba evidentiran je u Ispostavi Čakovec – 1.643 osobe ili 72,0% ukupne nezaposlenosti u Županiji.

U Gradu Čakovcu s pripadajućim naseljima evidentirano je 595 nezaposlenih osoba ili 36,2% nezaposlenih u Ispostavi Čakovec, a zatim slijede općine: Nedelišće (330), Pribislavec (137), Mala Subotica (119), Orehovica (80) i Sveti Juraj na Bregu (79). U Ispostavi Prelog evidentirana je 371 nezaposlena osoba ili 16,3%, od čega je na području Grada Preloga evidentirana 121 nezaposlena osoba ili 32,6% od ukupnog broja nezaposlenih u Ispostavi. Najmanje nezaposlenih evidentirano je u Ispostavi Mursko Središće – 266 osoba ili 11,7%, od čega se na Grad Mursko Središće odnosi 55,6% (148 osoba) nezaposlenih s područja Ispostave.

U odnosu na prethodni mjesec evidentiran je pad nezaposlenosti u svim ispostavama: u Ispostavi Prelog za 6,3%, a zatim manjim intenzitetom slijede Ispostava Mursko Središće (3,3%) i Ispostava Čakovec (1,9%). U odnosu na travanj 2020. godine zabilježen je izraženiji pad nezaposlenosti, i to naročito u Ispostavi
Prelog (19,5%) i Ispostavi Mursko Središće (13,6%) te u Ispostavi Čakovec (3,6%).

Korisnici novčane naknade

U travnju 2021. godine novčanu naknadu koristila je 481 nezaposlena osoba ili 21,1% od ukupnog broja nezaposlenih osoba. Broj korisnika smanjen je u odnosu na prethodni mjesec (15,5%) i travanj prošle godine (39,7%). Promatrano prema spolu, udio žena je 60,5% ili 291 korisnica naknade, dok je udio
muškaraca 39,5% odnosno 190 korisnika.

Aktivna politika zapošljavanja

Tijekom 2021. godine u programe mjera aktivne politike zapošljavanja uključeno je 235 osoba, od čega 99 u potpore za zapošljavanje, obrazovanje nezaposlenih (54), potpore za usavršavanje (43), potpore za samozapošljavanje (24) te potpore za očuvanje radnih mjesta u sektorima tekstila, odjeće, obuće,
kože i drva (15). Krajem travnja evidentirano je 625 aktivnih korisnika mjera, od čega 214 iz tekuće godine te 411 osoba iz 2020. godine.

 

 

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja