medjimurjepress@gmail.com

Krajem travnja 2021. godine u evidenciji je bilo 2.280 nezaposlenih osoba

PODACI HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOLJAVANJE ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU

I u travnju nastavljen trend smanjenja nezaposlenosti na mjesečnoj razini tijekom 2021. godine, uz istovremeno smanjenje nezaposlenosti u odnosu na travanj prošle godine (7,8%), čime je prekinut ciklus porasta nezaposlenosti na mjesečnoj razini u odnosu na 2020. godinu.

Stopa registrirane nezaposlenosti prema administrativnim izvorima u travnju bila je 5,2%, što nas pozicionira kao treću županiju s najnižom stopom po županijama u RH.

Izlasci iz evidencije nezaposlenih
Tijekom travnja iz evidencije nezaposlenih izašlo je 305 osoba, što je povećanje u odnosu na travanj 2020. godine (29,2%), dok je u odnosu na prošli mjesec evidentirano smanjenje za 28,4%. Zbog zaposlenja evidenciju su napustile 232 osobe, čime je udio brisanih zbog zaposlenja u odnosu na prethodni
mjesec smanjen za 29,9%, ali je zato zabilježen porast zapošljavanja za čak 101,7% u odnosu na travanj prošle godine.

Na temelju radnog odnosa zaposlene su 222 osobe (95,7%), dok je 10 osoba (4,3%) zaposleno na temelju drugih poslovnih aktivnosti (registriranje trgovačkog društva ili obrta, ugovor o djelu, zapošljavanje prema posebnim propisima, itd.). Osim izlazaka zbog zaposlenja iz evidencije su iz ostalih razloga sukladno Zakonu o tržištu rada brisane 73 osobe, npr. zbog izlaska iz radne snage, nepridržavanja zakonskih odredbi,
odjave s evidencije i dr.

Gledano teritorijalno po ispostavama Područnog ureda Čakovec u zapošljavanju predvodi Ispostava Čakovec s 63,8% (148 osoba) zaposlenih, dok se preostali udio zapošljavanja odnosi na Ispostavu Prelog (53 osobe ili 22,8%) i Ispostavu Mursko Središće (31 osoba ili 13,4%).

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom travnja u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 239 osoba. Broj ulazaka smanjen je u odnosu na ožujak (34,3%) i travanj 2020. godine (51,8%). Promatrajući strukturu novoprijavljenih najvećim udjelom evidentirane su osobe direktno iz radnog odnosa – 151 osoba ili 63,2%. Nadalje, 79 osoba (33,0%)
evidentirano je iz neaktivnosti te 9 osoba direktno iz redovnog obrazovanja (3,8%).

Nezaposleni po ispostavama i općinama/gradovima

Promatrano prema ispostavama odnosno teritorijalno, najveći apsolutni broj registriranih nezaposlenih osoba evidentiran je u Ispostavi Čakovec – 1.643 osobe ili 72,0% ukupne nezaposlenosti u Županiji.

U Gradu Čakovcu s pripadajućim naseljima evidentirano je 595 nezaposlenih osoba ili 36,2% nezaposlenih u Ispostavi Čakovec, a zatim slijede općine: Nedelišće (330), Pribislavec (137), Mala Subotica (119), Orehovica (80) i Sveti Juraj na Bregu (79). U Ispostavi Prelog evidentirana je 371 nezaposlena osoba ili 16,3%, od čega je na području Grada Preloga evidentirana 121 nezaposlena osoba ili 32,6% od ukupnog broja nezaposlenih u Ispostavi. Najmanje nezaposlenih evidentirano je u Ispostavi Mursko Središće – 266 osoba ili 11,7%, od čega se na Grad Mursko Središće odnosi 55,6% (148 osoba) nezaposlenih s područja Ispostave.

U odnosu na prethodni mjesec evidentiran je pad nezaposlenosti u svim ispostavama: u Ispostavi Prelog za 6,3%, a zatim manjim intenzitetom slijede Ispostava Mursko Središće (3,3%) i Ispostava Čakovec (1,9%). U odnosu na travanj 2020. godine zabilježen je izraženiji pad nezaposlenosti, i to naročito u Ispostavi
Prelog (19,5%) i Ispostavi Mursko Središće (13,6%) te u Ispostavi Čakovec (3,6%).

Korisnici novčane naknade

U travnju 2021. godine novčanu naknadu koristila je 481 nezaposlena osoba ili 21,1% od ukupnog broja nezaposlenih osoba. Broj korisnika smanjen je u odnosu na prethodni mjesec (15,5%) i travanj prošle godine (39,7%). Promatrano prema spolu, udio žena je 60,5% ili 291 korisnica naknade, dok je udio
muškaraca 39,5% odnosno 190 korisnika.

Aktivna politika zapošljavanja

Tijekom 2021. godine u programe mjera aktivne politike zapošljavanja uključeno je 235 osoba, od čega 99 u potpore za zapošljavanje, obrazovanje nezaposlenih (54), potpore za usavršavanje (43), potpore za samozapošljavanje (24) te potpore za očuvanje radnih mjesta u sektorima tekstila, odjeće, obuće,
kože i drva (15). Krajem travnja evidentirano je 625 aktivnih korisnika mjera, od čega 214 iz tekuće godine te 411 osoba iz 2020. godine.

 

 

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*