Međimurje Press
Gospodarstvo

MALA SUBOTICA: Program poticanja razvoja obrta malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivredi!

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU   MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O PRIJEDLOGU PROGRAMA POTICANJA   RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA   SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

RAZLOZI DONOŠENJA AKTA

Razlog donošenja Programa   poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva je potreba za investiranjem u opći   dugoročni gospodarski i društveni napredak te stalno poticanje njegovog rasta   i razvoja kroz jačanje položaja i uloge obrta, maloga i srednjega   poduzetništva, te posebice deficitarnih djelatnosti.

STVARATELJ DOKUMENTA

Općinski načelnik Općine Mala Subotica

TIJELO KOJE PROVODI SAVJETOVANJE

Jedinstveni upravni odjel Općine Mala Subotica

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje   javnosti s prijedlogom Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg   poduzetništva te dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga te prihvaćanje zakonitih   i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

Od 06. svibnja 2022. do 05. lipnja 2022. godine

ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu: Općina Mala Subotica, Glavna   29a, 40321 Mala Subotica, s naznakom „Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na prijedlog   Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva ili se   dostavljaju elektroničkom poštom na e-mail: referent@opcina-mala-subotica.hr

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne   novine“ broj 25/13 i 85/15) nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom   javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim   primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem svoje   web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa   zainteresiranom javnošću.

Javno savjetovanje  – Program poticanja razvoja obrta malog i srednjeg poduzetništva

Obrazac sudjelovanja u javnom savjetovanju – Program poticanja razvoja obrta malog i srednjeg poduzetništva

Prijedlog za javno savjetovanje – Program poticanja razvoja obrta malog i srednjeg poduzetništva

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU   MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O PRIJEDLOGU PROGRAMA POTPORA   POLJOPRIVREDI ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2023. GODINE PUTEM INTERNETSKOG  SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

RAZLOZI DONOŠENJA AKTA

Razlog donošenja Programa   potpora poljoprivredi za razdoblje od 2022. do 2023. godine je potreba za investiranjem u poticanje razvoja   poljoprivrede

STVARATELJ DOKUMENTA

Općinski načelnik Općine Mala Subotica

TIJELO KOJE PROVODI SAVJETOVANJE

Jedinstveni upravni odjel Općine Mala Subotica

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje   javnosti s prijedlogom Programa potpora poljoprivredi za razdoblje od 2022.   do 2023. godine te dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga te prihvaćanje   zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

Od 06. svibnja 2022. do 05. lipnja   2022. godine

ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu: Općina Mala Subotica, Glavna   29a, 40321 Mala Subotica, s naznakom „Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na prijedlog   potpora poljoprivredi za razdoblje od 2022. do 2023. godine ili se   dostavljaju elektroničkom poštom na e-mail: referent@opcina-mala-subotica.hr

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne   novine“ broj 25/13 i 85/15) nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom   javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim   primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem svoje  web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom  javnošću.

Javno savjetovanje  – Program potpora u poljoprivredi za razdoblje od 2022. do 2023. godine

Obrazac sudjelovanja u javnom savjetovanju – Program potpora u poljoprivredi za razdoblje od 2022. do 2023. godine

Prijedlog za javno savjetovanje – Program potpora poljoprivredi za razdoblje od 2022. do 2023. godine

Prijedlog za javno savjetovanje – Natječaj za dodjelu potpora poljoprivredi za razdoblje od 2022. do 2023. godine

Prijedlog za javno savjetovanje – Prijavnica

 

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja