medjimurjepress@gmail.com

Međimurje ima 2.213 nezaposlenih osoba

Broj brisanih iz evidencije zbog zaposlenja tijekom ožujka u porastu je za 15,3 postotnih
bodova u odnosu na veljaču. Krajem ožujka 2020. godine u evidenciji je bilo 2.213
nezaposlenih osoba. Broj nezaposlenih u porastu je u odnosu na ožujak 2019. godine (3,0 postotna boda) i prethodni mjesec (3,1 postotnih bodova).

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno je tijekom ožujka iz evidencije nezaposlenih izašla 361 osoba, što je porast u odnosu na prethodni mjesec za 4,9 postotnih bodova, dok je u odnosu na ožujak prošle godine evidentirano smanjenje za 22,5 postotnih bodova. Zbog zaposlenja evidenciju je napustilo 286 osoba, što je povećanje u odnosu na veljaču za 15,3 postotnih bodova, dok je u naspram ožujku prošle godine zabilježeno smanjenje za 11,5 postotnih bodova.
Na temelju radnog odnosa zaposlena je 261 osoba (91,3%), dok je 25 osoba (8,7%) zaposleno na temelju drugih poslovnih aktivnosti (registriranje trgovačkog društva ili obrta, ugovor o djelu, zapošljavanje prema posebnim propisima, itd.).

Osim izlazaka zbog zaposlenja iz evidencije je iz ostalih razloga sukladno Zakonu o tržištu rada brisano 75 osoba, uglavnom zbog odjave s evidencije (20), neaktivnog traženja posla – neodazivanja na individualno savjetovanje (21), umirovljenja (15) te ostvarivanja prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu (7).

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom ožujka u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 428 osoba. Broj ulazaka u porastu je u odnosu na prethodni mjesec (32,9 postotnih bodova) i ožujak prošle godine (16,9 postotnih bodova). Promatrajući strukturu novoprijavljenih najvećim udjelom evidentirane su osobe direktno iz radnog odnosa – 337 osoba ili 78,7%. Nadalje, 81 osoba (18,9%) evidentirana je iz neaktivnosti, 5 osoba (1,2%) direktno iz redovnog školovanja, a preostalih 5 osoba (1,2%) ušlo je u evidenciju iz nekog drugog oblika rada.

AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

Tijekom 2020. godine u programe mjera aktivne politike zapošljavanja, novouključeno je 230 osoba, i to 114 osoba kroz potpore za zapošljavanje, 66 osoba koristi potporu za usavršavanje, 30 osoba uključeno je u mjeru za očuvanje radnih mjesta u sektoru tekstila, odjeće, obuće, kože i drva, a 20 osoba koristi potporu za samozapošljavanje. Krajem ožujka evidentirana su 982 aktivna korisnika mjera, od čega 228 iz tekuće godine, a 754 osobe iz 2019. godine.

S obzirom na novonastalo stanje u gospodarstvu uvjetovano pandemijom koronavirusa (COVID-19) aktivnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje usmjerene su na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/sektorima koji su najugroženiji. Stoga je Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na sjednici održanoj 20. ožujka 2020. donijelo odluku o privremenoj obustavi dijela programa mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2020. godini i to: Potpore za zapošljavanje, Potpore za usavršavanje, Potpore za samozapošljavanje, Obrazovanje i osposobljavanje i Javni rad.
Provedba mjera Potpore za očuvanje radnih mjesta: Potpora za skraćivanje radnog vremena, Potpora za obrazovanje radnika i Potpora za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva, nastavljena je.
U isto vrijeme donesena je odluka o uvođenju nove mjere – Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID 19) koja se odnosi na poslodavce pogođene učincima koronavirusa COVID 19 u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, prijevoza i skladištenja, u radno – intenzivnim djelatnostima unutar prerađivačke industrije – tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaja te poslodavce koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) i na druge poslodavce koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.
Kako bi se radnicima osigurala radna mjesta, odnosno ostanak u zaposlenosti HZZ je mjeru počeo provoditi 23.ožujka 2020., a intenzivne aktivnosti na provedbi ove mjere ostvarene su od 23. ožujka – do 9. travnja 2020.
Zaprimanje zahtjeva organizirano je on-line putem posebne web stranice , elektroničkom poštom te u područnim službama i uredima prema sjedištu poslodavca.

Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Čakovec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*