Međimurje Press
Gospodarstvo

Objavljen Etički kodeks – vezan za euro, pristupanje od kolovoza 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Koordinacijskim odborom za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača uspostavilo je Etički kodeks kao jedan od mehanizama koji će doprinijeti stvaranju sigurnog okruženja za potrošače te omogućiti pouzdano i transparentno uvođenje eura u Republici Hrvatskoj.


Svi poslovni subjekti koji posluju u izravnom odnosu s potrošačima pozvani su pristupiti Etičkom kodeksu jer činom pristupanja svojim potrošačima jamče da će transparentno i pouzdano poslovati. Pristupanje Etičkom kodeksu je dobrovoljno i potpuno besplatno.

Poslovni subjekti moći će zatražiti pristupanje Etičkom kodeksu online od kolovoza 2022. do prosinca 2023. Čim Kodeks bude dostupan za potpisivanje, dostavit ćemo Vam na znanje informaciju!

Popis poslovnih subjekata koji pristupe Etičkom kodeksu bit će javno dostupan na internetskoj stranici www.euro.hr.

Pristupanjem Etičkom kodeksu poslovni subjekti jamče provedbu njegovih načela te stječu pravo na postavljanje vizualne identifikacijske oznake – logotipa i slogana, na svojim prodajnim mjestima i mjestima pružanja usluga, uključujući i prilikom provođenja promotivnih i marketinških aktivnosti.

Etički kodeks

Etički kodeks utvrđuje načine postupanja poslovnih subjekata u svrhu pouzdanog i transparentnog
uvođenja eura u Republici Hrvatskoj, s ciljem stvaranja povjerenja i sigurnog okruženja za potrošače.
Etički kodeks namijenjen je svakom poslovnom subjektu u nefinancijskom i financijskom
sektoru, koji radi u Republici Hrvatskoj i posluje u izravnom odnosu s potrošačima.

S danom pristupanja Etičkom kodeksu, poslovni subjekt stječe pravo na postavljanje vizualne identifikacijske
oznake te prihvaća i jamči provedbu načela Etičkog kodeksa:

1. postupak uvođenja eura neće se zloupotrijebiti za neopravdano povećanje cijena
roba i usluga unatoč tome što se cijene formiraju na temelju ponude i potražnje na
slobodnom tržištu;
2. preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti te zaokruživanje istih
obavljat će se isključivo po fiksnom tečaju konverzije u njegovom punom brojčanom
iznosu te u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja;
3. na prodajnim mjestima i mjestima pružanja usluga odnosno na internetskim stranicama,
dvojno će se iskazati cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti za sve robe i
usluge u kuni i u euru u razdoblju dvojnog iskazivanja cijena, od 5. rujna 2022. do 31.
prosinca 2023.;
4. prilikom provođenja promotivnih i marketinških aktivnosti prikazivat će se dvojno
iskazane cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti uvijek prikazujući i fiksni tečaj
konverzije;

5. fiksni tečaj konverzije bit će istaknut na računima, u prodajnom prostoru, mjestu
pružanja usluga odnosno na internetskim stranicama na jasan, čitljiv, vidljiv i lako
uočljiv način s ciljem što jednostavnijeg preračunavanja i usporedbe cijena i drugih
novčanih iskaza vrijednosti za potrošače;
6. radnici poslovnog subjekta bit će pravodobno informirani i osposobljeni vezano uz
postupak uvođenja eura kako bi potrošačima na što transparentniji način objasnili
pravila o preračunavanju i zaokruživanju cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti te
dvojnom iskazivanju u okviru svoje djelatnosti;
7. u razdoblju dvojnog optjecaja posebna pažnja posvetit će se pravilnom i jasnom
preračunavanju ostatka iznosa koji se mora vratiti potrošaču u eurima.

Vizualna identifikacijska oznaka – logotip i slogan, bit će postavljena na prodajna mjesta i mjesta
pružanja usluga odnosno na internetske stranice, uključujući postavljanje vizualne identifikacijske
oznake i prilikom provođenja promotivnih i marketinških aktivnosti.
Prestanak obveze primjene Etičkog kodeksa nastupa s danom 31.12.2023., ili s danom oduzimanja
prava na isticanje vizualne identifikacijske oznake, ili s danom prestanka postojanja pravne osobnosti.
Popis aktivnih poslovnih subjekata koji su pristupili Etičkom kodeksu bit će javno dostupan na
službenoj internetskoj stranici uvođenja eura www.euro.hr.

Jagoda Horvat

 

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja