medjimurjepress@gmail.com

Održana radionica u sklopu projekta opremanja Kompostane Prelog

Gradsko komunalno poduzeće Pre – kom d.o.o., u sklopu projekta „Opremanje i modernizacija Kompostane Prelog“ organiziralo je, na prostoru Kompostane Prelog, radionicu pod nazivom „Kompostiranje i primjena komposta u poljoprivredi“.

Radionica je održana u srijedu, 31. ožujka, a rad Kompostane Prelog predstavili su Kristijan Levačić, voditelj gospodarenja otpadom GKP Pre-kom d.o.o. te direktor GKP Pre-kom d.o.o. Siniša Radiković.

Predstavljene su sve faze kompostiranja, koje se provode na Kompostani Prelog. Kompostiranjem zatvaramo prirodni ciklus kruženja tvari u prirodi: od biorazgradivih otpadaka nastaju vrijedne organske tvari. Na taj način odgovorno i aktivno sudjelujemo u rješavanju problema otpada. Tako se pridonosi: smanjenju volumena otpada i rasterećenju odlagališta, smanjenju troškova odlaganja otpada, smanjenju onečišćenja tla, vode i zraka, povećanju kakvoće tla i povećanju kakvoće okoliša.

Projekt „Opremanje i modernizacija Kompostane Prelog“ se provodi u trajanju od 18 mjeseci na području 14 jedinica lokalne samouprave (gradovi Prelog, Ludbreg i Novi Marof te općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen), čime je obuhvaćeno oko 58.000 stanovnika odnosno 18.000 kućanstva i 1000 pravnih osoba. Projekt je vrijednosti 4.447.956,07 kuna bez PDV-a, uz pedeset postotno bespovratno sufinanciranje.

(žs)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*