Međimurje Press
Gospodarstvo

Podaci za rujan – Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Čakovec!

Krajem rujna 2021. godine u evidenciji su bile 1.973 nezaposlene osobe, što je smanjenje broja nezaposlenih u odnosu na rujan 2020. godine (20,2%) i kolovoz za čak 12,3%. S druge strane, broj ukupno zaposlenih i dalje raste, a krajem rujna bilo je zaposleno 42.415 osoba, što je gotovo 400 osoba više nego u kolovozu.

Stopa registrirane nezaposlenosti prema administrativnim izvorima u rujnu – 4,4%.

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Tijekom rujna iz evidencije nezaposlenih izašlo je 637 osoba, što je povećanje u odnosu na prethodni mjesec za 127,5%, dok je u odnosu na rujan prošle godine evidentirano smanjenje za 15,1%. Zbog zaposlenja evidenciju je napustilo 525 osoba, čime je broj izlazaka zbog zaposlenja porastao u odnosu na kolovoz za čak 148,8%, uz istovremeno smanjenje naspram rujnu 2020. godine za 20,6%.

Na temelju radnog odnosa zaposleno je 512 osoba (97,5%), dok je 13 osoba (2,5%) zaposleno na temelju drugih poslovnih aktivnosti (registriranje trgovačkog društva ili obrta, ugovor o djelu, zapošljavanje prema posebnim propisima, itd.). Osim izlazaka zbog zaposlenja iz evidencije je iz ostalih razloga sukladno Zakonu o tržištu rada brisano 112 osoba, npr. zbog nizlaska iz radne snage, nepridržavanja zakonskih odredbi,
odjave s evidencije i dr..

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom rujna u evidenciju nezaposlenih novoprijavljena je 361 osoba. Broj ulazaka smanjen je u odnosu na rujan prošle godine za 17,0%, dok je naspram kolovozu evidentirano povećanje priljeva u nezaposlenost za 18,0%. Promatrajući strukturu novoprijavljenih najvećim udjelom evidentirane su osobe direktno iz radnog odnosa – 177 osoba ili 49,0%. Nadalje, 97 osoba (26,9%) evidentirano je direktno iz redovnog obrazovanja te 87 osoba (24,1%) iz neaktivnosti.

Korisnici novčane naknade

U rujnu 2021. godine novčanu naknadu koristile su 594 nezaposlene osobe ili 30,1% od ukupnog broja nezaposlenih osoba. U odnosu na rujan prošle godine evidentirano je smanjenje za čak 27,3%, te 4,2% korisnika naknade manje nego u kolovozu ove godine. Promatrano prema spolu, udio žena je 73,2% ili 435
korisnica naknade, dok je udio muškaraca 26,8% odnosno 159 korisnika.

Potrebe za radnicima

Tijekom rujna poslodavci su prijavili potrebe za 767 radnika. Potrebe su pretežito iskazane u prerađivačkoj industriji (201 ili 26,2%), građevinarstvu (155 ili 20,2%), obrazovanju (129 ili 16,8%), djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (49 ili 6,4%), trgovini (46 ili 6,0%) i djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (39 ili 5,1%). Prema rodu zanimanja potrebe su pretežito iskazane u rodovima zanimanja: obrt/pojedinačna proizvodnja (240 ili 31,3%), znanstvenici/znanstvenice, inženjeri/inženjerke i stručnjaci/stručnjakinje (148 ili 19,3%), jednostavna zanimanja (103 ili 13,4%), uslužna i trgovačka
zanimanja (83 ili 10,8%), tehničari/tehničarke i stručni suradnici/suradnice (76 ili 9,9%) i rukovatelji/rukovateljice postrojenjima i strojevima, industrijski proizvođači/proizvođačice i sastavljači/sastavljačice proizvoda (76 ili 9,9%).

Foto: http://zavnews.net/

(mk)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja