Međimurje Press
Gospodarstvo

Podaci za travanj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Čakovec!

Krajem travnja 2022. godine u evidenciji je bilo 1.877 nezaposlenih osoba, što je značajno smanjenje broja nezaposlenih u odnosu na ožujak 2021. godine – 17,7%, a blagi pad nezaposlenosti od 0,7% evidentiran je i u odnosu na prethodni mjesec. Zaposleno je 42.811 osoba, a stopa registrirane nezaposlenosti prema administrativnim izvorima je 4,2%

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Tijekom travnja iz evidencije nezaposlenih izašla je 261 osoba, što je smanjenje brisanih u odnosu na prethodni mjesec (22,1%) i travanj 2021. godine (14,4%). Zbog zaposlenja evidenciju su napustile 193 osobe, čime je broj brisanih zbog zaposlenja manji u odnosu na ožujak (30,8%) i travanj prošle godine (16,8%).

Na temelju radnog odnosa zaposleno je 169 osoba (87,6%), dok su 24 osobe (12,4%) zaposlene na temelju drugih poslovnih aktivnosti (registriranje trgovačkog društva ili obrta, ugovor o djelu, zapošljavanje prema
posebnim propisima, itd.). Osim izlazaka zbog zaposlenja iz evidencije je iz ostalih razloga
sukladno Zakonu o tržištu rada brisano 68 osoba, npr. zbog izlaska iz radne snage, nepridržavanja zakonskih odredbi, odjave s evidencije i dr..

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom travnja u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 248 osoba. Broj ulazaka u odnosu na ožujak manji je za 8,8%, dok je u odnosu na travanj prošle godine evidentiran blagi porast priljeva za 3,8%. Promatrajući strukturu novoprijavljenih najvećim udjelom evidentirane su osobe direktno iz radnog odnosa –
151 osoba ili 60,9%. Nadalje, 92 osobe evidentirane su iz neaktivnosti, 4 osobe iz redovnog obrazovanja te 1 osoba iz nekog drugog oblika rada.

Korisnici novčane naknade

U travnju 2022. godine novčanu naknadu koristile su 373 nezaposlene osobe ili 19,9% od ukupnog broja nezaposlenih osoba. Broj korisnika naknade značajno je smanjen u odnosu na travanj 2021. godine (22,5%), kao i prethodni mjesec (11,0%). Promatrano prema spolu, udio žena je 60,9% ili 227 korisnica naknade,
dok je udio muškaraca 39,1% odnosno 146 korisnika.

Potrebe za radnicima

Tijekom travnja poslodavci su prijavili potrebe za 542 radnika. Potrebe su pretežito iskazane u prerađivačkoj industriji (193 ili 35,6%), javnoj upravi i obrani (71 ili 13,1%), djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (53 ili 9,8%), građevinarstvu (47 ili 8,7%), djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (36 ili 6,6%) i prijevozu i skladištenju (35 ili 6,5%). Prema rodu zanimanja potrebe su pretežito iskazane u rodovima zanimanja: obrt/pojedinačna proizvodnja (171 ili 31,5%), jednostavna zanimanja (122 ili 22,5%), znanstvenici/znanstvenice, inženjeri/inženjerke i stručnjaci/stručnjakinje (77 ili 14,2%), uslužna i trgovačka zanimanja (57 ili 10,5%) i rukovatelji/rukovateljice postrojenjima i strojevima, industrijski proizvođači/industrijske proizvođačice i sastavljači/sastavljačice proizvoda (56 ili 10,3%).

Potpore za očuvanje radnih mjesta/Program zadržavanja radnih mjesta

Osim redovitih mjera aktivne politike zapošljavanja, i u travnju 2022. nastavljena je provedba Programa zadržavanja radnih mjesta u djelatnostima kojima je zbog posebnih okolnosti narušena gospodarska aktivnost. Također, ovim programom obuhvaćeni su i poslodavci s područja pogođenih potresom, kojima su
zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodni procesi bitno smanjeni ili onemogućeni.

MARINA KODBA

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja