Podnošenje izvješća o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti

Obrazac PO-SD predaje se do 15. siječnja

Porezni obveznik i nositelj zajedničke djelatnosti koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća u paušalnom iznosu, obvezan je prema evidenciji o prometu najkasnije do 15. siječnja 2018. godine podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Obrazac PO-SDza 2017. godinu.

Obrazac PO-SD sadrži podatke:
– o poreznom obvezniku/nositelju zajedničke djelatnosti: ime i prezime, adresa prebivališta/uobičajenog boravišta (mjesto, ulica i kućni broj), osobni identifikacijski broj,
– o djelatnosti: naziv i vrsta djelatnosti, te broj zaposlenih na dan 31. 12. 2017. godine,
– o ostvarenim primicima i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak i to:
1. porezno razdoblje (po tromjesečju) na koje se odnose ostvareni primici i uplaćeni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak,
2. broj zaposlenih u tromjesečju,
3. iznos ukupno naplaćenih primitaka u gotovini,
4. iznos ukupno naplaćenih primitaka bezgotovinskim putem,
5. iznos ukupno naplaćenih primitaka u gotovini i bezgotovinskim putem i
6. iznos ukupno uplaćenog paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

  • Detaljnije za pretplatnike u bazi znanja “Porezni sustav” – “Porez na dohodak” (link)
  • Preuzimanje obrasca (link)

Ranije smo objavili obavijest, a sada još jednom podsjećamo da je porezni obveznik koji želi u 2018. godini prijeći na utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak i prireza od obavljanja samostalne djelatnosti obvezan Poreznoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta podnijeti prijavu u registar poreznih obveznika – Obrazac RPO. Porezni obveznici koji mijenjaju način oporezivanja kao prilog, uz prijavu dostavljaju izvadak iz poslovnih knjiga na Obrascu P-PPI i pregled ukupnog iznosa tražbina na temelju izdanih računa iz Evidencije o tražbinama i obvezama – Obrazac TO.
Prijava u registar poreznih obveznika kod prelaska s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak također se predaje do 15. siječnja 2018. godine.

(Mišljenja.hr)

O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*