Međimurje Press
Poljoprivreda

Izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni

Općina Orehovica u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Čakovec, u veljači planira provesti dopunsku izobrazbu o održivoj uporabi pesticida za sve korisnike s prebivalištem na području Općine Orehovica koji su 2015. godine završili osnovnu izobrazbu te trebaju odslušati dopunsku izobrazbu u trajanju od 5 sati i položiti ispit za izdavanje nove iskaznice za uporabu pesticida.

Uvjeti upisa:

  • 18 godina starosti
  • završena minimalno osnovna škola u trajanju od 8 godina

Svi zainteresirani za polazak programa dodatne izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida u organizaciji Općine Orehovica mogu se prijaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Orehovica najkasnije do 24.01.2020. godine. Prijavni obrazac dostupan je u Općini Orehovica, Jedinstvenom upravnom odjelu, Čakovečka 9, 40322 Orehovica, ili na web stranici Općine Orehovica www.orehovica.hr .

Potrebna dokumentacija sastoji se od:

  1. Ispunjenog prijavnog obrasca,
  2. Preslike osobne iskaznice prijavitelja/ korisnika,
  3. Preslika iskaznice za uporabu pesticida.

Dokumentacija za prijavu može se dostaviti također i e-mailom na o.orehovica@gmail.com. Ukoliko se prijavi minimalno 15-30 osoba Općina Orehovica će organizirati edukaciju u prostorijama u vlasništvu Općine, te će utvrditi mogućnost sufinanciranja polaska edukacije i polaganja ispita za polaznike sa svojeg područja.

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja