Međimurje Press
Gospodarstvo

REDEA formirala CIRCLab – Inovacijski centar za kružnu ekonomiju Međimurske županije

Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA, u petak 12. ožujka 2021., održala je prvi sastanak po projektu CIRCLE – Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region, u kojem je osnovana interaktivna, neformalna platforma Inovacijskog centra za kružnu ekonomiju Međimurske županije – CIRCLab. REDEA u projektu sudjeluje kao projektni partner zajedno s 13 partnera iz javnog i civilnog sektora koji dolaze iz osam zemalja jadransko-jonskog područja (Italija, Slovenija, Hrvatska, Grčka, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Albanija). Sastanak je održan u multimedijalnoj dvorani Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje u Čakovcu. Projekt CIRCLE provodi se u okviru Programa INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION 2014-2020 sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Uvodni govor održala je Sanja Pintarić, voditeljica projekta CIRCLE za REDEA-u, dok je kratku prezentaciju o CIRCLab-u predstavila Magdalena Trstenjak, voditeljica CIRCLab-a za Međimursku županiju. Na sastanku su svoja znanja i iskustva podijelili i različiti dionici iz privatnog, javnog, civilnog i obrazovnog sektora. CIRCLab je zamišljen kao interaktivna neformalna platforma gdje će se provoditi aktivnosti interakcijom dionika javnog i privatnog sektora (privatne tvrtke, javne ustanove, javne agencije, fakulteti, korisnici, široka javnost, jedinice lokalne i regionalne samouprave, zainteresirane grupe građana i dr.), sa svrhom zajedničkog razvijanja ideja, prototipiranja, ocjenjivanja i testiranja novih tehnologija, usluga, proizvoda i sustava u svakodnevnom životu.

Cilj projekta CIRCLE je poboljšati transnacionalne kapacitete država jadransko-jonskog područja koje su partneri u projektu, sa svrhom smanjenja okolišne ranjivosti i očuvanje ekosustava na jadransko-jonskom području, sustavnim prelaskom s dosadašnjeg linearnog gospodarstva na cirkularnu/kružnu ekonomiju (CE) kao temelj svakog efikasnog modela sakupljanja i recikliranja otpada. Pojam cirkularna (kružna) ekonomija podrazumijeva široki spektar aktivnosti usmjerenih modelu koji osigurava održivo gospodarenje resursa, produženje životnog vijeka proizvoda s ciljem smanjenja otpada te povećanu uporabu obnovljivih izvora energije. Kružna ekonomija je poslovni koncept u kojem se tokovi resursa i energije održavaju u modelu zatvorene petlje, gdje se nastoji da proizvodi što duže cirkuliraju u kružnom ciklusu.

Projekt je započeo 1. 2. 2020. i traje do 31. 7. 2022. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.862.020,00 eura. Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA će promotivnim projektnim aktivnostima, analizom o gospodarenju otpadom, organizacijom brojnih stručnih radionica, formiranjem CIRCLab-ova, u narednim mjesecima provedbe projekta, doprinijeti osviještenju o potrebi ulaganja u kružno gospodarstvo što je nužno za poboljšanje kvalitete života i stvaranja „zelene Europe“.

Benjamin Bauer

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja