Rekonstrukcija i dogradnja dijela vodoopskrbnog sustava na području Međimurja

Međimurske vode su u razdoblju od svibnja 2016. do kraja lipnja 2017. uspješno provele projekt Rekonstrukcije i dogradnje dijela vodoopskrbnog sustava na području Međimurske županije, koji obuhvaća sljedeće:

  1. Izvođenje radova na rekonstrukciji magistralnog vodovoda Nedelišće–Savska Ves (Z.O.0-Z.O.4) sa spojnim vodovodima na vodocrpilištu Nedelišće (Z.O.1-Z.O.2; Z.O.1-zdenac Z3),
  2. Izvođenje radova na rekonstrukciji magistralnog vodovoda Prekopa – Donji Koncovčak,
  3. Izvođenje radova na rekonstrukciji magistralnog vodovoda uz Dravu – III. Faza,
  4. Izvođenje radova na produžetku vodovodne mreže u Donjem Koncovčaku,
  5. Izgradnja hidrostanice Grkaveščak.

Projekt je sufinanciran iz sredstava Europske Unije, iz Kohezijskog fonda –  Operativni program Zaštite okoliša 2007-2013. Prioritetna os 2: Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama – višegodišnji operativni program „ Zaštita okoliša“.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je dana 03. ožujka 2016. između Ministarstva poljoprivrede kao Posredničkog tijela razine 1, Hrvatskih voda kao Posredničkog tijela razine 2 i Međimurskih voda d.o.o. Čakovec kao korisnika projekta.  Ukupan iznos prihvatljivih troškova je 13.982.000,00 kn, od toga 9.119,540,00 kn bespovratnih sredstava EU,  3.464.260,00 kn udio Hrvatskih voda i 1.398.200,00 kn udio korisnika i partnera ( Međimurske vode d.o.o., Općina Selnica i Općina Sveti Martin na Muri).

U sklopu projekta izvedeni su radovi rekonstrukcije magistralnog vodovoda Nedelišće– Savska Ves, od ductil cijevi DN 300-600  mm, ukupno 2572 m, te PE HD cijevi DN 160225 mm ukupno 264 metara, zatim rekonstrukcija magistralnog vodovoda Prekopa – Donji Koncovčak od PE HD cijevi DN 160-225 mm, ukupno 4761 metara, rekonstrukcija magistralnog vodovoda uz Dravu III faza, cijevi DN 160-225 mm ukupno 8400 metara i izvođenje radova na izgradnji produžetka vodovodne mreže u Donjem Koncovčaku, cijevi DN 110-160 mm ukupno 1314 metara. Ukupno se rekonstruiralo cjevovoda u dužini 15997 metara (pokriva postojeći broj od 50.214 stanovnika) te izgradilo novog cjevovoda u dužini od 1314 metara za novih 290 priključaka. Izgrađena je i jedna hidrostanica.

Radove na rekonstrukciji magistralnih vodovoda Nedelišće – Savska Ves i Prekopa – Donji Koncovčak izvodila je tvrtka Đurkin d.o.o. Čakovec, magistralni vodovod uz Dravu III faza i produžetak vodovodne mreže u Donjem Koncovčaku izvodila je zajednica ponuditelja   Aquatehnika d.o.o. Varaždin i Međimurska Hidrogradnja d.o.o Savska Ves, dok je radove na izgradnji Hidrostanice Grkaveščak izvodila tvrtka Spe-ing d.o.o. Čakovec.

Stručni nadzor nad navedenim projektima provodila je zajednica ponuditelja AT Consult d.o.o. Varaždin i Cigler d.o.o. Čakovec.

Svi radovi su u cijelosti završeni, provedeni su tehnički pregledi te su dobivene uporabne dozvole.

Cilj ovog projekta je sigurnost i kontinuiranost vodoopskrbe stanovništva u Međimurskoj županiji i svođenje eventualnih prekida u vodoopskrbi na najmanju moguću mjeru kao i stvaranje uvjeta za priključenje novih korisnika, a u konačnici i očuvanje vodnih resursa u Republici Hrvatskoj sukladno planu provedbe vodno-komunalnih Direktiva. (mp)


  Magistralni vodovod uz Dravu-III faza

Magistralni vodovod

Prekopa-Koncovčak

O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*