Međimurje Press
Turizam

O napretku na EU projektu CSA glede uvođenja ETIS sustava na području općine Štrigova!

ETIS SUSTAV U SKLOPU PROJEKTA CYCLE SEEING ATTRACTOUR

U sklopu projekta „CSA-CycleSeeing Attractour“ sufinanciranog iz programa Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj uvest će se ETIS- Europski sustav turističkih indikatora za održivi destinacijski menadžment. Cilj je potaknuti ekološku privlačnost prekograničnih turističkih destinacija, u ovom slučaju područja općine Štrigova i grada Nagykanizse. ETIS, između ostalog, zahtijeva opsežno prikupljanje podataka od lokalnih pružatelja turističkih usluga. ETIS je i sustav indikatora koji odgovaraju svim destinacijama te ih potiče da prihvate inteligentniji pristup turističkom planiranju.

Prikupljali su se podaci za prethodnu 2020. godinu o potrošnji vode, struje te o količini otpada, ali i podaci od deset praćenih gospodarskih subjekata koji djeluju na području općine Štrigova. Uključeni su bili vinari, ugostiteljski objekti i pružatelji usluga smještaja. Obrađeni podaci pokazali su neke zanimljivosti, kao na primjer da se od ukupnog broja zaposlenih među promatranim subjektima 62,71% odnosi na žene. Ono najbitnije, zbog čega je i važno uvesti ETIS sustav u destinaciju, je pokazatelj potrošnje vode prema kojem se u turističkom sektoru troši 221,24 litara vode dok stanovništvo troši 100,40 litara. Što nam ukazuje da je potrebno razmotriti načine štednje bilo putem slavina koje štede vodu, korištenjem komunalne vode kroz
pročistače ili novih sustava koju omogućuju manju potrošnju vode te podizanje svijesti turista o odgovornom ponašanju u destinaciji.

Također ispitano je i mišljenje stanovnika općine Štrigova o razvoju turizma, možemo izdvojiti kako 60,50% ispitanika smatra da turizam doprinosi očuvanju identiteta destinacije, dok 18,30% smatra kako turizam omogućava održavanje identiteta.

U narednom razdoblju očekuje nas prikupljanje i obrada podataka za 2021. godinu te informiranje javnosti o rezultatima. Rezultati uvođenja ETIS sustava omogućit će nam unapređenje destinacije u smislu očuvanja okoliša i prirode te savjesnog ponašanja turista.

 

Ivana Kelner Tkalčec, mag.oec

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja