Međimurje Press
Gospodarstvo

U Međimurju 2.347 nezaposlenih osoba

HZZ PU ČAKOVEC

Krajem lipnja u evidenciji je bilo 2.347 nezaposlenih osoba, a broj nezaposlenih značajno je smanjen u odnosu na isti mjesec 2017. godine i to za 30,3% i prethodni mjesec (1,0%). Stopa registrirane nezaposlenosti prema administrativnim izvorima za lipanj je 5,4%

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno su tijekom lipnja iz evidencije nezaposlenih izašle 452 osobe, što je povećanje u odnosu na svibanj za
6,4%, dok je u odnosu na isti mjesec prošle godine evidentirano smanjenje za 14,4%. Zbog zaposlenja
evidenciju je napustila 291 osoba, što je blagi porast u odnosu na prethodni mjesec (1,7%), uz istovremeno
smanjenje u odnosu na lipanj prošle godine (9,6%). Na temelju radnog odnosa zaposleno je 266 osoba
(91,4%), dok je 25 osoba (8,6%) zaposleno na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkog društva ili obrta, ugovor o djelu, zapošljavanje
prema posebnim propisima, itd.).

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnog odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:
– javna uprava i obrana – 84 osobe ili 31,6%
– prerađivačka industrija – 57 osoba ili 21,4%
– djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi – 23 osobe ili 8,6%
– djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 22 osobe ili 8,3%.

Gledano teritorijalno po ispostavama Područnog ureda Čakovec u zapošljavanju predvodi Ispostava Čakovec s62,2% (181 osoba) zaposlenih, dok se preostali udio zapošljavanja odnosio na Ispostavu Prelog (64 osobe ili
22,0%) i Ispostavu Mursko Središće (46 osoba ili 15,8%).

Osim izlazaka zbog zaposlenja iz evidencije je iz ostalih razloga sukladno Zakonu o posredovanju pri
zapošljavanju brisana 161 osoba, a uglavnom zbog odjave s evidencije (36), neaktivnog traženja posla i to
zbog neizvršavanja individualnih konzultacija (55) ili neodazivanja na individualno savjetovanje (36),
umirovljenja (12) te ostvarivanja prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu (6).

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom lipnja u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 429 osoba. Broj ulazaka povećan je u odnosu na
prethodni mjesec (33,2%), dok je u odnosu na isti mjesec prošle godine evidentirano smanjenje (17,3%).
Promatrajući strukturu novoprijavljenih najvećim udjelom evidentirane su osobe direktno iz radnog odnosa
264 osobe ili 61,5%. Nadalje, 100 osoba (23,3%) evidentirano je iz neaktivnosti, 57 osoba (13,3%) ušlo je u
evidenciju direktno iz obrazovanja, dok je preostalih 8 osoba (1,9%) zabilježeno iz nekog drugog oblika rada.
S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja direktno iz radnog odnosa najviše osoba evidentirano je iz
sljedećih djelatnosti:
– obrazovanje – 102 osobe ili 38,3%
– prerađivačka industrija – 47 osoba ili 17,7%
– građevinarstvo – 23 osobe ili 8,6%
– djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 18 osoba ili 6,8%
– trgovina – 17 osoba ili 6,4%

Novčanu naknadu u lipnju 2018. godine koristilo je 545 nezaposlenih osoba ili 23,2% od ukupnog broja
nezaposlenih osoba. Broj korisnika u blagom je porastu u odnosu na prethodni mjesec (3,8%), dok je u odnosu na lipanj 2017. godine i dalje evidentirano značajno smanjenje (27,8%). Promatrano prema spolu, udio žena je 66,2% ili 361 korisnica naknade, dok je udio muškaraca bio 33,8% odnosno 184 korisnika.

Aktivna politika zapošljavanja

U programe aktivne politike zapošljavanja tijekom 2018. godine novouključeno je 512 osoba, i to 180 osoba
kroz potpore za zapošljavanje, 96 osoba koristi potporu za samozapošljavanje, 62 osobe uključene su u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, 52 osobe uključene su u obrazovanje, 27 osoba obrazuje se kroz potpore za usavršavanje, a 95 osoba uključeno je u javne radove (od čega se 40 osoba odnosi na pripadnike romske nacionalne manjine). U programe aktivne politike uz novouključene osobe iz 2018. godine, aktivne su i osobe koje su nastavile s korištenjem mjera iz prethodne godine. Tako je krajem lipnja ukupno bio evidentiran 801 korisnik mjera, od čega se 452 osobe odnose na tekuću godinu, a 349 osoba na prethodnu godinu.

(Marina Kodba v.d. predstojnica)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja