Međimurje Press
Gospodarstvo

Zaposlena je 43.381 osoba, a stopa registrirane nezaposlenosti prema administrativnim izvorima za studeni je 4,5%.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE – PODRUČNI URED ČAKOVEC /PODACI ZA STUDENI 2022.

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Tijekom studenog iz evidencije nezaposlenih izašle su 242 osobe, što je 22,7% manje brisanih u odnosu na listopad i 29,2% u odnosu na studeni 2021. godine. Zbog zaposlenja evidenciju su napustile 182 osobe, što je smanjenje u odnosu na listopad (24,2%) i studeni prošle godine (27,5%).

Na temelju radnog odnosa zaposlene su 163 osobe (89,6%), dok je 19 osoba (10,4%) zaposleno na temelju drugih poslovnih aktivnosti (registriranje trgovačkog društva ili obrta, ugovor o djelu, zapošljavanje prema posebnim propisima, itd.). Osim izlazaka zbog zaposlenja s evidencije je iz ostalih razloga sukladno Zakonu o tržištu rada brisano 60 osoba, (zbog izlaska iz radne snage, nepridržavanja zakonskih odredbi, odjave s
evidencije i dr..).

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom studenog u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 297 osoba. Broj ulazaka manji je u odnosu na listopad za 16,6% dok je u odnosu na studeni prošle godine evidentiran porast za 11,7%. Promatrajući strukturu novoprijavljenih najvećim udjelom evidentirane su osobe izravno iz radnog odnosa – 186
osoba ili 62,6%. Nadalje, 89 osoba evidentirano je iz neaktivnosti, 21 osoba direktno iz redovnog obrazovanja te 1 osoba iz ostalih oblika rada.

Promatrano prema spolu, u ukupnom broju nezaposlenih osoba žene čine 54,8% (1.109) ukupne nezaposlenosti, a muškarci 45,2% nezaposlenih osoba (913), što je u postotnim udjelima na razini listopada. U studenom 2021. godine udio nezaposlenih prema spolu bio je 56,3% žena naspram 43,7% muškaraca.
Prema dobi, osobe u dobi do 24 godine čine 20,1% (406) ukupne nezaposlenosti, udio osoba srednje dobi je 50,7% (1.026), a starijih od 50 godina 29,2% (590). U odnosu na prethodni mjesec udio osoba u dobi do 24 godine smanjen je za svega 0,1 postotnih bodova, a osoba starijih od 50 godina za 0,5 postotnih bodova, dok je udio osoba srednje dobi veći za 0,6 postotnih bodova. U studenom 2021. godine dobna struktura je bila sljedeća: udio osoba do 24 godine bio je 20,7%, srednje dobi 48,8%, dok se preostali udio od 30,5% odnosio na starije od 50 godina.

Korisnici novčane naknade

U studenome 2022. godine novčanu naknadu su koristile 372 nezaposlene osobe ili 18,4% od ukupnog broja nezaposlenih osoba. Broj korisnika naknade manji je u odnosu studeni prošle godine za 16,2%, dok je u odnosu na listopad zabilježen blagi porast za 0,5%. Promatrano prema spolu, udio žena je 62,9% ili 234 korisnice naknade, dok je udio muškaraca 37,1% odnosno 138 korisnika.

Aktivna politika zapošljavanja

Tijekom 2022. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja novouključene su 1.042 osobe i to pretežito u potpore za zapošljavanje – 384 osoba ili 36,9% i obrazovanje (400 osoba ili 38,4%). Korištenjem potpore za samozapošljavanje svoje poslovne projekte pokrenulo je 137 osoba, 70 osoba uključeno je u javne radove i 51 osoba u potpore za usavršavanje.

Krajem studenoga 2022. godine evidentirano je su 967 aktivnih korisnika/ica mjera. Daleko najveći udio – 365 ili 37,7% odnosi se na potpore za zapošljavanje i potpore za samozapošljavanje (321 ili 33,2%). Zatim u manjem opsegu slijede: obrazovanje nezaposlenih osoba i tražitelja zaposlenja (203), javni radovi (50) i potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru tekstila, odjeće, obuće, kože i drva (28).
Od toga, 246 korisnika je iz 2021. godine, a 721 iz tekuće godine.

Potrebe za radnicima

Tijekom studenoga poslodavci su prijavili potrebe za 409 radnika. Potrebe su pretežito iskazane u prerađivačkoj industriji (88 ili 21,5%), djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (82 ili 20,0%), obrazovanju (63 ili 15,4%) i građevinarstvu (46 ili 11,2%). Prema rodu zanimanja potrebe su pretežito iskazane u rodovima zanimanja: znanstvenici/znanstvenice, inženjeri/inženjerke i stručnjaci/stručnjakinje (105 ili 25,7%), zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji (105 ili 25,7%), jednostavna zanimanja (68 ili 16,6%) i uslužna i trgovačka zanimanja (53 ili 13,0%).

Nezaposleni po ispostavama i općinama/gradovima

Promatrano prema ispostavama odnosno teritorijalno, najveći apsolutni broj registriranih nezaposlenih osoba evidentiran je u Ispostavi Čakovec – 1.394 osobe ili 69,0% ukupne nezaposlenosti u Županiji. U Gradu Čakovcu s pripadajućim naseljima evidentirano je 559 nezaposlenih osoba ili 40,1% nezaposlenih u Ispostavi Čakovec, a zatim slijede općine: Nedelišće (240), Pribislavec (143) i Mala Subotica (109). U Ispostavi Prelog evidentirano je 385 nezaposlenih osoba ili 19,0%, od čega je na području Grada Preloga evidentirano 111 nezaposlenih osoba ili 28,8% od ukupnog broja nezaposlenih u Ispostavi. Najmanje nezaposlenih evidentirano je u Ispostavi Mursko Središće – 243 osobe ili 12,0%, od čega se na Grad Mursko Središće odnosi 55,6% (135 osoba) nezaposlenih s područja Ispostave.

(Marina Kodba)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja