Međimurje Press
Gospodarstvo

Zaposlene su 42.484 osobe, a stopa registrirane nezaposlenosti za srpanj je 4,7%!

Srpanjsku evidenciju nezaposlenih kao i svake godine obilježili su novoprijavljeni direktno iz redovnog obrazovanja, njih 95, te novoprijavljeni izravno iz radnog odnosa iz djelatnosti obrazovanja (104).

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Tijekom srpnja iz evidencije nezaposlenih izašle su 253 osobe, što je manje brisanih u odnosu na lipanj (12,5%) i srpanj 2021. godine (21,9%). Zbog zaposlenja evidenciju je napustilo 180 osoba, a broj brisanih zbog zaposlenja manji je u odnosu na lipanj (22,4%) i srpanj prošle godine (22,1%).

Na temelju radnog odnosa zaposlene su 163 osobe (90,6%), dok je 17 osoba (9,4%) zaposleno
na temelju drugih poslovnih aktivnosti (registriranje trgovačkog društva ili obrta, ugovor o
djelu, zapošljavanje prema posebnim propisima, itd.). Osim izlazaka zbog zaposlenja s evidencije
su iz ostalih razloga sukladno Zakonu o tržištu rada brisane 73 osobe, (zbog izlaska iz radne
snage, nepridržavanja zakonskih odredbi, odjave s evidencije i dr..).

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnog odnosa najčešće je realizirano u sljedećim djelatnostima:
– prerađivačka industrija – 59 osoba ili 36,2%
– građevinarstvo – 20 osoba ili 12,3%
– trgovina – 17 osoba ili 10,4%.

Gledano teritorijalno po ispostavama Područnog ureda Čakovec u zapošljavanju predvodi Ispostava Čakovec s 65,0% (117 osoba) zaposlenih, dok se preostali udio zapošljavanja odnosio na Ispostavu Prelog (32 osobe ili 17,8%) i Ispostavu Mursko Središće (31 osoba ili 17,2%).

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom srpnja u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 458 osoba. Broj ulazaka izraženije je veći je u odnosu na lipanj (33,9%), te svega 1,1% u odnosu na srpanj 2021. godine. Promatrajući strukturu novoprijavljenih najvećim udjelom evidentirane su osobe izravno iz radnog odnosa – 277 osoba ili 60,5%. Nadalje, 95 osoba evidentirano je direktno iz redovnog obrazovanja, 85 iz neaktivnosti i 1 osoba iz nekog drugog oblika rada.

Korisnici novčane naknade

U srpnju 2022. godine novčanu naknadu koristilo je 568 nezaposlenih osoba ili 27,0% od ukupnog broja nezaposlenih osoba. Broj korisnika naknade manji je za 6,4% u odnosu na srpanj 2021. godine, dok je u odnosu na lipanj zabilježen značajan porast za čak 46,0%. Promatrano prema spolu, udio žena je 77,1% ili
438 korisnica naknade, dok je udio muškaraca 22,9% odnosno 130 korisnika.

Potrebe za radnicima

Tijekom srpnja poslodavci su prijavili potrebe za 436 radnika. Potrebe su pretežito iskazane u prerađivačkoj industriji (187 ili 42,9%), djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (77 ili 17,7%), građevinarstvu (52 ili 11,9%) i administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (23 ili 5,3%). Prema rodu zanimanja
potrebe su pretežito iskazane u rodovima zanimanja: obrt/pojedinačna proizvodnja (139 ili 31,9%), inženjeri, tehničari i srodna zanimanja (103 ili 23,6%), jednostavna zanimanja (58 ili 13,3%) i rukovatelji strojevima i vozilima (47 ili 10,8%).

Aktivna politika zapošljavanja

Tijekom 2022. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja novouključene su 553 osobe i to pretežito u potpore za zapošljavanje – 216 osoba ili 39,1% i obrazovanje (160 ili 28,9%). Korištenjem potpore za samozapošljavanje svoje poslovne projekte pokrenulo je 66 osoba, 67 osoba uključeno je u javne radove, a
44 osobe u potpore za usavršavanje.
Krajem srpnja 2022. godine evidentirano je 966 aktivnih korisnika/ica mjera. Daleko najveći udio – 364 ili 37,7% odnosi se na potpore za zapošljavanje i potpore za samozapošljavanje (326 ili 33,7%). Zatim u manjem opsegu slijede: obrazovanje nezaposlenih osoba i tražitelja zaposlenja (164), javni radovi (67),
potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru tekstila, odjeće, obuće, kože i drva (28) i potpore za usavršavanje (17). Od toga, 482 korisnika su iz 2021. godine, a 484 iz tekuće godine.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Područni ured Čakovec

Marina Kodba

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja