Međimurje Press
Grad Čakovec

13 glasova za, jedan protiv i jedan suzdržan, za razrješenje predsjednika Gradskog vijeća Čakovca

Od ukupno 15 danas nazočnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Čakovca, njih 13 bilo je za smjenu Darka Zvera (Fokus). V.d. predsjednik je Josip Varga (HNS)!

Prva točka Dnevnog reda, nakon Aktualnog sata na kojem je postavljeno samo jedno jedino pitanje (Renato Slaviček HSLS) vezano uz sklanjanje zastarjelih reklamnih objekata na području grada, a koje se prema riječima gradonačelnice rješava, izazvala je neugodnu raspravu između Darka Zvera i Vesna Baranašić Horvat  u kojem su iznosili svoje argumente dokazujući kako su u pravu.

Naime, dok se Zver izjašnjavao kako je glavni razlog pokretanje njegove smjene ukazivanje na niz nepravilnosti vezano uz GKP Čakom, Barnašić Horvat ukazivala je da postoji više razloga, ponajmanje Čakom, od modela rušilačkog ponašanja, buntovničkog u kaotičnog, ali i govora na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća.

U raspravu se uključio i Jurica Horvat (SDP), bez namjere da se prikloni jednoj ili drugoj strani, već je skrenuo pozornost na stalno Zverovo spominjanje uhljeba u Čakomu te naglasio da je važno da ako zna takve da ih imenuje, a naravno i one koji su zaposleni po stranačkom ključu. Pohvalio je radnike Čakoma koji svi redom pošteno zarađuju svoj kruh. Zver je odgovarao kako neće iznositi imena, već je spominjao sastanak s čelnicima Čakoma od 1 .listopada prošle godine. Tamo su potvrđene njegove teze o nepravilnostima i zašto nije stavljao na Dnevni red vijeća točku o Čakomu i povećanju cijena usluga odvoza smeća. Kako je rekao, ubrzo će se to u najkraćem roku građani i osjetiti.

Pred vijećnicima se našla i Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu i suvlasništvu
Grada Čakovca te Odluka o izmjenama i dopunama odluke o zakupu poslovnih prostora. Riječ je o
usklađivanju gradskih dokumenata sa zakonskom regulativom. Prvom Odlukom omogućuje se
cjelovito reguliranje upravljanja i raspolaganja imovine Grada Čakovca sukladno propisima, a njome
se reguliraju i oblici raspolaganja koji do sada nisu bili regulirani općim aktom, već samo zakonskim
propisima. Konkretno, detaljnije se reguliraju oblici raspolaganja imovinom za koje se ukazala
potreba, a detaljnije su uređeni i pojedini pojavni oblici raspolaganja imovinom, postupci javnog
natječaja, te raspolaganje neposrednom pogodbom. Uređeno je osnivanje prava građenja te pravo
služnosti. Drugom Odlukom izmijenjena je i usklađena nadležnost u postupanju kod davanja u zakup
poslovnih prostora, regulirani uvjeti i postupak produženja postojećih ugovora o zakupu poslovnog
prostora, detaljnije preciziran sadržaj ugovora o zakupu, izmijenjene odredbe o davanju poslovnih
prostora u podzakup te regulirani slučajevi kada zakupnik poslovni prostor daje u podzakup trećoj
osobi, što je suprotno odredbama ugovora o podzakupu pa dolazi do raskida ugovora po sili zakona.


Donesena je Odluka o zaključenju Aneksa Sporazuma o podjeli imovine između Općine Vratišinec i
Grada Čakovca, a riječ je o načinu financiranja održavanja i radova na tamošnjem groblju, na kojem
se pokapaju mještani Krištanovca koji je u administrativnom obuhvatu Grada. Uređeni su omjeri
sufinanciranja, razmjerno broju stanovnika te propisani načini ulaganja i davanja suglasnosti za
radove na tom javnom objektu.


Nova zakonska regulativa nalaže i jedinicama predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave,
koja odlučuje o pravima i obvezama potrošača – korisnika javnih usluga, da su dužne osnovati
savjetodavno tijelo u čijem radu sudjeluje i predstavnik udruge za zaštitu potrošača. Grad Čakovec je
uputio dopis udrugama s područja Međimurske županije, koje djeluju na području zaštite potrošača,
kako bi iste dostavile svog predstavnika, što su i učinile. Tako je za predsjednika na sjednici potvrđen
Srećko Vranović, za članove Rajko Bulat, Josip Hren, Zlatko Polišanski (predložen od strane Udruge
za zaštitu potrošača „Međimurski potrošač“) i Tomislav Halabarec (predložen od strane Društva
potrošača Međimurja). Donesena je i Odluka o imenovanju Povjerenstva za nadzor primjene Kodeksa
ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca koje čine Karolina Juzbašić, Vesna Baranašić
Horvat i Alenka Sabol.

Neposredno uoči sjednice konferenciju za novinare održala je gradonačelnica Ljerka Cividini koja je ukratko opisala točke Dnevnog reda 10. sjednice te navela kako je važna za roditelje predškolaca i školsku djecu putem izmjene mreže školskih predustanova, gdje se dodaju dvije jasličke skupine u Slemenicama. Navela je kako je dobra vijest omogućavanje povećanja broja upisa djece u privatne vrtiće, gotovo njih 350. Problem će još biti sa upisima u jasličke skupine, ali i tu očekujemo pomoć Nacionalnog program otpornosti i oporavka, gdje smo se prijavili na natječaj za proširenje kapaciteta u DV Cvrčak o Cipelica. Prijavili smo i izradu projektne dokumentacije i izgradnju novog vrtića na čakovečkom Jugu iza bivše zgrade Betexa. Gradonačelnica je rekla, kako se vode intenzivni razgovori o objedinjenoj cijeni koja će biti jednaka za privatne i javne vrtiće i to od jeseni ili s novom proračunskom godinom.

Dalje je navela odluku o sufinanciranju produženog boravka. Za sada je prijavljeno 233 djece. Sve naše škole osim Kuršanca imaju produženi boravak pretežno djece prvog i drugog razreda. Grad će svima osigurati sufinanciranje u iznosu od 50% . Dodala je kako su u Proračunu za novu školsku godinu osigurana sredstva za nabavku radnih bilježnica, likovnih mapa i pribora za tehnički odgoj. Tako će roditelji djece prvih, drugih i trećih razreda dobiti suport od 200 kuna, Četvrtih 300 kuna, dok će roditelj djece od 5-8 razreda dobiti 400 kuna. Najvažnije je da roditelji sačuvaju račun kupnje.

 

(rd)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja