7. stručni kolegij gradonačelnika Grada Čakovca

11. listopad 2018. (četvrtak), u 9.00 sati

DNEVNI RED

 1. Upućivanje prijedloga Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2018. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja romskog naselja Kuršanec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o:
  (obrazloženje uz izmjene komunalnih odluka Materijal)
  a) komunalnom redu Materijal
  b) komunalnoj naknadi Materijal
  c) komunalnom doprinosu Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 4. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o:
  a) održavanju i uređenju naselja Materijal
  b) zelenim površinama Materijal
  c) obavljanju dimnjačarskih poslova Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 6. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Pravilnika o iskaznici, oznaci i službenoj odjeći komunalnih redara Materijal
 7. Upućivanje prijedloga Odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice i izgledu službene odore komunalnog redara Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 9. Upućivanje Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje Materijal
 10. Upućivanje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca u k.o. Savska Ves Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 11. Upućivanje prijedloga Odluke o osiguranju prostora za socijalne potrebe Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 12. Upućivanje prijedloga Odluke o kupnji zemljišta na području UPU-a oko Policijske uprave u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 13. Upućivanje prijedloga Odluke o davanju Suglasnosti na Ugovor o provođenju dijela DPU Gospodarska zona Istok – Sjeverni dio u Čakovcu između Grada Čakovca i Međimurske županije Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 14. Upućivanje prijedloga Odluke o:
  a) ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca nerazvrstanih cesta u k.o. Mihovljan
  b) u prijenosu vlasništva bez naknade za sve zemljišne čestice u katastarskim općinama na području Grada Čakovca na Hrvatske ceste za potrebe izgradnje Sjeverne obilaznice
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 15. Upućivanje prijedloga Suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Čakovca unutar mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
 16. Donošenje Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika uprave Grada Čakovca za školsku godinu 2018/2019. Materijal
 17. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Socijalnog vijeća Grada Čakovca Materijal
 18. Donošenje Zaključka o zimskoj službi Grada Čakovca – zima 2018/2019. Materijal
 19. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 20. Upućivanje prijedloga Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

Molim zamjenike gradonačelnika i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., v.r.

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*