Aktualni sat Gradskog vijeća Čakovca

PITANJA VIJEĆNIKA I ODGOVORI GRADSKIH DUŽNOSNIKA

Radovan Kavran postavio je slijedeća pitanja:

Prvo: Kad će se napraviti rekonstrukcija ulice Vjekoslava Špinčića na Sajmištu, kod LIDL-a?

Drugo: Kad bi se mogla promijeniti rasvjetna tijela u ulici Lavoslava Ružičke?

Stjepan Kovač odgovorio je na prvo pitanje: Županija bi prvo morala prenijeti taj dio nekretnine u vlasništvo Grada Čakovca da možemo napraviti cestu. Pregovori traju.

Dražen Barić odgovorio je na drugo pitanje: Mijenja se više od 3000 svjetiljki i to je pri kraju. Ako će postojati još tzv. „crnih rupa“ uslijedit će dopuna sa 40 – 50 svjetiljki između ostalog i u Lavoslava Ružičke.

Josip Varga postavio je dva pitanja:

Prvo: Početkom ove godine, u medijima ste objavljivali i ovdje na Gradskom vijeću, kako će u 2018. krenuti obnova nadvožnjaka u Novakovoj ulici. Kalendarska godina je gotova, a i proračunska. Koji je razlog što nije počela obnova nadvožnjaka?

Drugo: Zašto je uskraćen odgovor vijećnici Gradskog vijeća na vijećničko pitanje?

Stjepan Kovač odgovorio je na:

Prvo pitanje: Rekonstrukcija nadvožnjaka je u tijeku. Malo se odužilo radi žalbe i vjerujem da će se krenuti u sanaciju u siječnju.

Drugo pitanje: Što se tiče odgovora, nikome nikad nije uskraćen. Vijećnica može doći vidjeti dokumentaciju u prostorijama Grada Čakovca.

Jurica Horvat priključio se odgovoru: Odgovor na vijećničko pitanje je poslan tj. dva odgovora, jedan vezani uz Stanorad, a drugi uz rekonstrukciju javne rasvjete.

Josip Zorčec komentirao je odgovor na vijećničko pitanje koji je dobio u vezi Porcijunkulovog. Nisu specificirani svi troškovi. U stavci oglašavanje tv, novine i časopisi, cijena je 239 tisuća kuna, a ne piše kome i kako. Izvođači su preko 1.400.000,00 kuna. To je puno novaca.

Zatim je postavio pitanje koja će trgovačka društva u 2019. povećati svoje cijene usluga, za koliko i na kojem dijelu? Koliko će se dizati usluge trgovačkih društava za građane Grada Čakovca?

Stjepan Kovač odgovorio je: Porcijunkulovo je top manifestacija. Prije pet godina ono je bilo u proračunu sa 200 tisuća kuna i malo ih je znalo za nju. Danas stoji preko milijun kuna, ali više, manje se financira sponzorskim sredstvima, sredstvima najma javnih površina. Jako malo od Grada Čakovca. Mislim da bi na to mogli biti ponosni. Gledamo da zadovoljimo široke mase, jer nam je želja da čim više ljudi dođe u Grad, da što više novaca dođe u Grad, da se troši.

Na drugo pitanje vijećnik će odgovor dobiti u pisanom obliku.

Karolina Juzbašić postavila je sljedeća pitanja:

Prvo: S obzirom na porast prometa u Čakovcu, s obzirom na punktove koji su se drastično povećali radi novih stambenih zona, da li Grad planira reviziju studije prometa grada ili novu studiju?

Drugo: Rotor iz Čakovca prema Ivanovcu nema odvojak za cestu koja je planirana za industrijsku zonu. Da li se ta cesta misli graditi?

Zatim je zamolila sve predmete jednostavne nabave za 2018., znači vrste nabave, procijenjena vrijednost nabave, kome je dostavljen poziv za dostavu ponude, ponuditelje s cijenama i odluke o odabiru ponude.

Upozorila je na problem Nazorove ulice prema nadvožnjaku, zbog velikih gužvi.

Mario Medved odgovorio je na:

Prvo pitanje: Što se tiče prometa, prema tim punktovima radimo nova prometna rješenja, odnosno projektnu dokumentaciju da to riješimo.

Na drugo pitanje: Što se tiče rotora, bio je investicija Hrvatskih cesta i prometno rješenje za obilaznicu Ivanovca. Spojna cesta je napravljena negdje kod rotora 200 m unutra prema Ivanovcu. Tamo je predviđena i tamo bi dolazila na državnu cestu. Na spoj s rotorom.

Rajko Bulat upozorio je na dva kritična pješačkog prijelaza kod Hotela i onaj koji ide iz parka prema Ekonomskoj. Trebalo bi postaviti pojačanu rasvjetu. Da li je to moguće u skorije vrijeme?

Mario Medved: Vodimo računa o sigurnosti svih sudionika u prometu, posebice pješaka. Na pješačkom prijelazu kod Ekonomske, najveće je prometovanje školaraca, pješaka. Postavit ćemo svjetlosne konzole. Dogovorili smo omjere financiranja 50:50 i to bi trebalo biti kroz 30-tak dana riješeno. Sa Hrvatskim cestama postavljaju se još dvije svjetlosne konzole i to na cesti D209 u Slemenicama i u Žiškovcu.

Predrag Kočila naveo je da je jučer u 13:00 sati bio u Gradu Čakovcu i zatražio na uvid dokumentaciju koju nije dobio. Rečeno mu je da mora zatražiti dokumentaciju prema Zakon o pravu na pristup informacijama te da će dobiti odgovor za 15 dana. Smatra da se trebalo postupiti korektno i gradskom vijećniku dati dokumentaciju naročito prije sjednice Gradskog vijeća.

Zatim je postavio pitanje: U Statutu Grada Čakovca, u čl. 27. piše da je Gradsko vijeće dužno donositi odluke u slučajevima kad je pojedinačna vrijednost iznad milijun kuna. Ako je ugovor o javnoj rasvjeti vrijednosti 12,5 milijuna kuna, na koji način se opravdava mogućnost potpisivanja takvog ugovora?

Stjepan Kovač: Odgovorio je da je došao nenajavljeno. Rečeno mu je da dođe neki drugi dan, jer je pročelnik išao na sprovod. Rekao sam da se najavite i da ćete u roku od 15 dana dobiti odgovor. Kasnije vas je zvala tajnica i taj isti pročelnik koji se vratio sa sprovoda. Ali niste došli.

Odgovorio je na pitanje u vezi javne rasvjete: Gradsko vijeće donijelo je odluku.

(mp)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*