medjimurjepress@gmail.com

Čakovec donio mjere za sprječavanje širenja Covid-19 virusa

Danas je održan sastanak Stožera civilne zaštite Grada Čakovca. Prodiskutirana je aktualna situacija na području Grada Čakovca i Republike Hrvatske te su predložene nove mjere i preporuke.

Prema riječima predsjednika Stožera Civilne zaštite Grada Čakovca Maria Medveda, situacija vezana uz širenje virusa Covid-19 je pod kontrolom. Gradske službe provele su sve naložene i predviđene mjere predostrožnosti, posebno vezane uz područja koja su pod gradskom nadležnošću. To se posebno odnosi na predškolske i osnovnoškolske ustanove kojima je Grad Čakovec osnivač.

Građani se posebno pozivaju da bez obzira što kod nas trenutno još nema oboljelih od Covid-19 virusa, situaciju shvate ozbiljno te da se u potpunosti pridržavaju uputa nadležnih službi koje se objavljuju putem medija.

Također, predložili su da gradonačelniku Grada Čakovca Stjepanu Kovaču da donese Odluku o sprječavanju širenja virusa na čakovečkom području, putem koje će se dati preporuke građanima, ali i ograničiti odvijanje javnih manifestacija i programa na području Grada Čakovca.

Gradonačelnik Grada Čakovca donio je Odluku koju donosimo u cijelosti:

ODLUKA O MJERAMA SPRJEČAVANJA ŠIRENJA VIRUSA COVID-19 NA PODRUČJU GRADA ČAKOVCA

U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području Grada Čakovca te podizanja spremnosti svih službi koje su pod direktnom ili indirektnom ingerencijom Grada Čakovca, nalažem:

 1. Na području Grada Čakovca do daljnjeg, a najkasnije do 15. travnja 2020. godine odgađaju se sva okupljanja stanovništva na otvorenom i u zatvorenom prostoru po bilo kojoj osnovi, sve manifestacije, sportska natjecanja i treninzi, kino projekcije, kazališne i dječje predstave, kulturne priredbe i ostali javni skupovi.

 2. Resorne službe Grada Čakovec do daljnjeg, a najkasnije do 15. travnja 2020. godine neće izdavati rješenja o korištenju javnih prostora za održavanje bilo kakvih događaja ili manifestacija. Rješenja o korištenju javnih površina koja su izdana u ranijem razdoblju, a odnose se na događanja koja su planirana do 15. travnja 2020. godine ne mogu se primjenjivati.

 3. Ustanove kojima je osnivač Grad Čakovec kao i trgovačka društva koja su u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Čakovca do daljnjega će ograničiti izravni rad sa strankama. Nalaže se privremeno zatvaranje Centra za Ustanove u vlasništvu Grada Čakovca do daljnjega ograničit će izravan rad sa strankama. Nalaže se privremeno zatvaranje Centra za kulturu Čakovec, Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec zajedničkih prostora koje za svoj rad koriste udruge, savezi i zajednica udruga, Društveni i Vatrogasni domovi na području Grada Čakovca.

 4. Preventivno se za korištenje zatvaraju svi otvoreni i zatvoreni sportski objekti, dvorane, sportski tereni i igrališta koji su u vlasništvu ili pod upravljanjem Grada Čakovca ili GP „Ekom“ Čakovec.

 5. Od ponedjeljka, 16. ožujka 2020. godine do daljnjeg se prekida rad Dječjih vrtića „Cvrčak“ i „Cipelica“. Nalaže se i vrtićima na području Grada Čakovca kojima Grad nije osnivač da se pridržavaju ove upute.

 6. Ograničava se kretanje u objektima Osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač, te se trećim osobama do daljnjeg onemogućuje ulazak u školske sportske dvorane. Odgađaju se svi sportski susreti, natjecanja i treninzi koji nisu povezani sa odvijanjem nastave.

 7. Ravnateljima ustanova kojima je osnivač Grad Čakovec, posebno predškolskih i školskih ustanova te direktorima tvrtki kojima je Grad Čakovec vlasnik ili suvlasnik, nalaže se da djelatnike koje se ovih dana vraćaju sa godišnjih odmora, a ponajprije onih koji su ga proveli u inozemstvu, preventivno ne vraćaju na posao, najmanje pet radnih dana. Službenicima Grada Čakovca koji su ovih dana bili u inozemstvu ili čiji se član uže obitelji vraća iz inozemstva, nalaže se ostanak kod kuće u samoizolaciji u trajanju od najmanje 5 radnih dana.

 8. Nalaže se Gradskom komunalnom poduzeću „Čakom“ koje upravlja gradskim grobljem, da izda preporuku o obavljanju pokopa pokojnika u krugu obitelji, a građane se moli da se uvaže tu preporuku.

 9. Gradska uprava Grada Čakovca, ustanova kojima je Grad Čakovec osnivač i tvrtki kojima je Grad Čakovec vlasnik ili suvlasnik, ograničava izravan rad sa strankama, a kontakt će biti moguć putem telefona, pošte ili e-maila. U iznimnim situacijama, kada je zbog zadanih rokova u određenom postupku potrebno predati podnesak Gradu Čakovca, pisarnica Grada Čakovca će ga zaprimiti.

 10. Službenici Grada Čakovca te radnici ustanova i tvrtki u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Čakovca dužni su se pridržavati preporučenih higijenskih mjera i mjera opreza, izbjegavati bliske kontakte s osobama koje imaju respiratorne simptome, održavati higijenu okoline i radnog mjesta u smislu čišćenja i dezinfekcije radnih površina i predmeta, provjetravanja radnog prostora te isto preporučivati građanima odnosno strankama s kojima su u komunikaciji.

 11. Privremeno se ograničavaju odlasci na službeni put službenika Gradske uprave. Nalaže se ustanovama i tvrtkama kojima je Grad Čakovec osnivač, vlasnik ili suvlasnik da i oni također ograniče odlaske na službeni put svojih zaposlenika.

 12. Preporučuje se svim građanima Grada Čakovca da je što je moguće manje koriste usluge Doma zdravlja Čakovec radi očuvanja integriteta medicinskog sustava i nepotrebnog izlaganja sebe i drugih opasnostima prenošenja zaraze. Svoje liječnike mogu kontaktirati drugim kanalima poput telefona, elektroničke pošte ili Interneta.

 13. Mole se svi građani Grada Čakovca da prate obavijesti nacionalnih, županijskih i gradskih Stožera civilne zaštite, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije te da se pridržavaju uputa i preporuka koje se izdaju. Mole se građani da do daljnjeg ograniče svoje kretanje te da bez prijeke potrebe ne putuju izvan Čakovca i Međimurske županije, a pogotovo ne u inozemstvo.

 14. Pozivaju se građani Grada Čakovca, koji su zbog poslovnih ili privatnih razloga u proteklih 14 dana boravili u virusom zahvaćenim zonama, a nemaju povišenu temperaturu ili ne kašlju ,da postupe savjesno i odgovorno te da se u skladu s preporukama struke, telefonskim putem jave dežurnom epidemiologu na broj telefona (098/558-881) ili na službu 112.
  Osobe koje zbog poslovnih ili privatnih razloga u proteklih 14 dana boravile u virusom zahvaćenim zonama, a koje kašlju i/ili imaju povišenu temperaturu,
  imaju obvezu žurno se telefonski javiti svom liječniku obiteljske medicine radi daljnjih uputa.

 1. Grad Čakovec će sve relevantne informacije vezane uz postupanja radi sprječavanja širenja Covid-19 virusa, objavljivati na mrežnim stranicama Grada Čakovca, putem displaya postavljenog na Trgu Republike te putem medijskih objava.

 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Grada Čakovca, ustanova kojima je Grad Čakovec osnivač i tvrtki kojima je Grad Čakovec vlasnik ili suvlasnik, na Oglasnoj ploči Grada te na oglasnim pločama gradskih ustanova i tvrtki.

ZAKLJUČCI

SA SASTANKA STOŽERA CIVILNE ŽAŠTITE GRADA ČAKOVCA

 1. Stožer za civilnu zaštiti Grada Čakovca suglasan je da se mjere zabrane javnih okupljanja primjenjuju od dana 13.03.2020. godine do daljnjeg, najkasnije do 15.04.2020. godine

 2. Gradonačelniku grada Čakovca preporuča se donošenje mjera za sprječavanje širenja virusa SARS -CoV – 2 / COVID -9 (Corona virus) na području Grada Čakovca.

 3. Apelira se na sve građane grada Čakovca i Mjesnih odbora da prate upute i obavijesti od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Stožera civilne zaštite Međimurske županije, Stožera civilne zaštite Grada Čakovca te preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije i Internet stranice Grada Čakovca pod nazivom „OBAVIJESTI I PREPORUKE – Stožera za civilnu zaštitu Grada Čakovca“.

GRADONAČELNIK

Stjepan Kovač

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*