Međimurje Press
Grad Čakovec

Kako će izgledati saziv Gradskog vijeća Grada Čakovca

U novom sazivu Gradskog vijeća Koalicija SDP-a, HSS-a, HSU-a, MDS-a i HL SR imat će 11 vijećnika, Koalicija HNS-a, HSLS-a i NS R 6, Koalicija HDZ-a i HRAST-a 2, Koalicija Živog zida, MS-a, AM-a i SNAGE 1 te Kandidacijska lista grupe birača dr. sc. Predrag Kočila 1 vijećnika. U Gradskom vijeću Grada Čakovca ukupno je 21 vijećnik.

Na području Grada Čakovca održani su i izbori za mjesnu samoupravu. Vijeće Mjesnog odbora Ivanovec ima 9 članova, Vijeća Gradskih kotareva te Mjesni odbori Mihovljan, Mačkovec, Novo Selo Rok, Savska Ves i Kuršanec 7, a MO Novo Selo na Dravi, Šandorovec, Totovec, Krištanovec, Slemenice, Štefanec i Žiškovec 5 vijećnika.

U sva tri gradska kotara preko 50 posto glasova birača dobila je koalicija predvođena SDP-om.

Apsolutnu većinu osvojila je i u Mjesnim odborima Novo Selo na Dravi, Novo Selo Rok, Savska Ves, Šandorovec, Totovec, Kuršanec, Slemenice, Štefanec i Žiškovec.

Na izborima za članove MO Krištanovec natpolovičnu većinu glasova dobila je Kandidacijska lista grupe birača Dušan Mikulaj.

U Ivanovcu je Koalicijska lista SDP-a, HSS-a, HSU-a, MDS-a i HL SR osvojila 39,29% glasova, Kandidacijska lista grupe birača Dragutin Horvat, Josip Novak i Melita Kraljić dobila je 37,27%, a koalicija HNS-a, HSLS-a i NS R 23,44% glasova birača.

U Mjesnom odboru Mihovljan najveći broj glasova 39,80% dobila je Kandidacijska lista grupe birača dr.med. Vlatka Hajdinjak Trstenjak, dr. sc. Predrag Kočila, Sandra Vaser. Druga je Koalicijska lista SDP-a, HSS-a, HSU-a, MDS-a i HL SR sa 39,46%, treća Koalicijska lista HNS-a, HSLS-a i NS R sa 15,68%, a četvrti HDZ sa 5,06% glasova birača.

U Mačkovcu najveći broj glasova osvojila je Koalicijska lista HNS-a, HSLS-a i NS R, 38,25%, slijedi ih Koalicijska lista SDP-a, HSS-a, HSU-a, MDS-a i HL SR sa 34,89%, Koalicijska lista HDZ-a i HRAST-a sa 20,52% te Živi zid sa 6,34% glasova birača.

(dv)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja