medjimurjepress@gmail.com

Donošenje Odluke o zajedničkom organiziranju poslova civilne zaštite

Održana 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Sjednica je održana 14. 4. 2020. elektroničkim putem izjašnjavanjem članova Gradskog vijeća.

Donesena su slijedeće odluke:

Članak 1.

Grad Čakovec će u suradnji sa Stožerom civilne zaštite Grada Čakovca
jedinicama lokalne samouprave koje su s njime prostorno povezane u jedinstvenu
cjelinu, zajednički i prema potrebama, organizirati obavljanje poslova civilne zaštite iz
svoga samoupravnog djelokruga u protuepidemijskim mjerama i aktivnostima protiv
koronavirusa (COVID – 19).
Za obavljanje poslova iz prethodnog stavka ovog članka osniva se Koordinacija
stožera civilne zaštite, koja objedinjava postojeće stožere civilne zaštite jedinica
lokalne samouprave iz prvog stavka ovog članka, koju čine načelnici i zamjenici
načelnika postojećih stožera civilne zaštite na području djelovanja.
Mjere civilne zaštite koje se odnose na građane na području djelovanja
Koordinacije iz prethodnog stavka ovog članka, odnose se jedinstveno na sve
građane, uključivši i mogućnost slobodnog kretanja unutar granica područja
Koordinacije, bez izdavanja propusnica.

Članak 2.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Čakovca na potpisivanje Sporazuma sa
jedinicama lokalne samouprave iz članka 1. ove Odluke, o zajedničkom organiziranju
obavljanja poslova civilne zaštite, sukladno ovoj Odluci.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku
Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*