Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna UPU “Martane Istok”

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE temeljem odredbe članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13 i 65/17) i Odluke gradonačelnika Grada Čakovca

OBJAVLJUJE

održavanje javne rasprave o prijedlogu
II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „MARTANE – ISTOK“ U ČAKOVCU

Javni uvid u prijedlog II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „MARTANE – ISTOK“ u Čakovcu započinje dana 26. veljače i traje do 9. ožujka 2018. godine.

Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna predmetnog urbanističkog plana uređenja može se u navedenom terminu izvršiti u prostorijama Odsjeka za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Čakovca, radnim danom od 7,00 – 15,00sati (Ulica kralja Tomislava 15, II. kat).

Javno izlaganje radi obrazloženja izmjena i dopuna planskih rješenja održati će se 2. ožujka 2018. god. (petak) u Gradskoj vijećnici Grada Čakovca (Ul. kralja Tomislava 15) s početkom u 12,00 sati.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:

 1. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na sljedeće načine:
 • imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna predmetnog urbanističkog plana uređenja, tokom trajanja javnog uvida,
 • mogu postavljati pitanja za vrijeme javnog izlaganja o predloženim izmjenama i dopunama planskih rješenja,
 • mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju,
 • mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe najkasnije do ožujka 2018. god. na adresu: Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec, s naznakom “prilog javnoj raspravi” (prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi)
 1. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu izmjena i dopuna predmetnog urbanističkog plana uređenja, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koji je od utjecaja na prostorni plan. Krajnji rok za dostavu mišljenja javnopravnih tijela je ožujak 2018. god.

Pozivaju se zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna predmetnog urbanističkog plana uređenja na naprijed navedene načine.

Prilozi UPU Martane Istok – Grafika:

 1. Prikaz PUPU Preuzimanje
 2. Namjena površina Preuzimanje
 3. Plan prometa Preuzimanje
 4. Telekomunikacije Preuzimanje
 5. Elektroopskrba Preuzimanje
 6. Plinoopskrba Preuzimanje
 7. Vodoopskrba i odvodnja Preuzimanje
 8. Uvjeti korištenja Preuzimanje
 9. Uvjeti gradnje Preuzimanje

Prilozi UPU Martane Istok – Tekstualni dio:

 1. Naslov – prijedlog Preuzimanje
 2. Sadržaj – prijedlog Preuzimanje
 3. Opći dio – prijedlog Preuzimanje
 4. Obrazloženje – prijedlog Preuzimanje
 5. Odredbe za provođenje – prijedlog Pr
Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*