Javni poziv Grada Čakovca

JAVNI  POZIV

 kojim Grad Čakovec, Kralja Tomislava 15, Čakovec, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama:

  • „Slemenice“ u Slemenicama na kčbr.2347/1, 107/5, 103/2, 93/2, 102/3, 92/2, k.o.
  • Mačkovec, -„Maršala Tita“ u Novom Selu Rok na kčbr.1864, k.o. Novo Selo Rok,
  • Krištanovec“ u Krištanovec na kčbr.3216, 2125, dio 3226, dio 3196, 2205/1, 3218, dio 1517, 2196/4, dio 2196/3, dio 2196/2, dio 3219, 3209, 1248, dio 3208, dio 3222, dio 3221, dio 3220, k.o. Krištanovec,
  • Žiškovec“ u Žiškovcu na kčbr. dio 488/4, dio 737/1, dio 737/2, dio 737/3, dio 737/4, k.o. Žiškovec,

obavještava

nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izvedene nerazvrstane ceste o početku postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja.

Predstavnici Grada Čakovca započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izgrađene ceste dana 22.11.2017. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenih inženjera geodezije Lidije Goričanec (Geo 659) i Josipa Goričanec (Geo 1048), predstavnika tvrtke Girus d.o.o. Šenkovec, koji se brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu koje graniči s zemljištem na kojem su izvedene ceste mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja u tvrtki Girus d.o.o. na adresi Dr. Vlatka Mačka 43, Šenkovec, dana 23.11.2017.godine u vrijeme od 08:00-12:00 sati.

Pročelnik
Dražen Barić, mag.ing.traff.

O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*