Međimurje Press
Grad Čakovec

Javni pozivi Grada Čakovca

Objavljeni Javni pozivi za sufinanciranje projekata i programa udruga na području Grada Čakovca i mjesnoj samoupravi, priopćenje

U ponedjeljak, 9. prosinca su objavljeni Javni poziv za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima  u 2020. godini i Javni poziv za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima zadovoljavanju javnih potreba u mjesnoj samoupravi u 2020. godini. Preko njih Grad Čakovec sufinancira udruge koje djeluju na njegovom području, a otvoren je do 10. siječnja 2020. godine.

U Proračunu Grada Čakovca za oba je natječaja osigurano ukupno 6 802 700,00 kuna. Natječaj je, kao što je to bilo i prijašnjih godina, podijeljen na osam prioritetnih područja: Obrazovanje i odgoj, Tehnička kultura, promet, protupožarna zaštita, Kultura, Udruge građana, zdravstvena zaštita i vjerske organizacije, Djeca i mladi, Programi zdravstva te Poljoprivreda i ruralni razvoj.

Pristigle prijave će se po završetku roka uputiti komisijama za svako prioritetno područje, odnosno Vijećima Gradskih kotareva i Mjesnih odbora. Svaka će se prijava ocijeniti te će joj se dodijeliti određeni broj bodova. Potpisivanje Ugovora će se organizirati početkom veljače, a za programe koji se održavaju u siječnju predviđena je mogućnost privremenog financiranja.   Gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan Kovač i ove godine poziva sve udruge da se na Javne pozive jave sa svojim programima i projektima, te tako i u idućoj proračunskoj godini svojim aktivnostima pridonesu društvenom životu Grada i obogate zanimljive sadržaje koji su na raspolaganju svim građanima.

Sva je potrebna dokumentacija objavljena na gradskim mrežnim stranicama, a udruge ju mogu podići i u Gradskoj upravi. Također, djelatnici Upravnog odjela su tijekom trajanja javnog poziva na raspolaganju za sve potrebne informacije i pojašnjenja.

Kompletna dokumentacija može se preuzeti na sljedećim poveznicama:

https://www.cakovec.hr/web/javni-poziv-korisnicima-proracuna-grada-cakovca-za-dostavu-prijava-za-financijske-potpore-projektima-i-programima-namijenjenim-zadovoljavanju-javnih-potreba-u-drustvenim-djelatnostima-grada-3/#

https://www.cakovec.hr/web/javni-poziv-korisnicima-proracuna-grada-cakovca-za-dostavu-prijava-za-financijske-potpore-projektima-i-programima-namijenjenim-zadovoljavanju-javnih-potreba-u-drustvenim-djelatnostima-grada-2/

Kristina Štebih

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja