medjimurjepress@gmail.com

Kako je protekao Aktualni sat 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

PITANJA VIJEĆNIKA I ODGOVORI ČELNIKA GRADA

Josip Varga:

Prvo pitanje postavio je Gradonačelniku: U Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji, navedeno je da financijskom revizijom za 2018. nisu obuhvaćeni poslovni događaji (projekti modernizacije javne rasvjete Grada – 12.5 milijuna kuna, dogradnja DV Maslačak – 3.7 milijuna + PDV, projekt dinamic – 478.000,00 + PDV, manifestacija Adventa u Gradu, Porcijunkulovo 2017./2018.), zbog toga što je bilo u tijeku provođenje izvidnih radnji drugog državnog tijela. Zanima ga koje je to drugo državno tijelo obavljalo izvide u poslovanju Grada Čakovca i koji su rezultati tih izvida?

Drugo pitanje postavio je zamjeniku gradonačelnika Mariu Medvedu: S obzirom da je kao vijećnik više puta govorio o opravdanosti i potrebi biciklističkih staza, zanima ga da li zamjenik Gradonačelnika misli da je to potreba i da li se i dalje rade projekti?

Stjepan Kovač: Po odlasku revizije, u Grad je došao proračunski nadzor Ministarstva financija, po čijem rješenju nema ničeg upitnog u radu gradske uprave te da se sve radi onako kako se mora. Neki izvidi provedeni su u Gradu Čakovcu i ostali su na izvidima. Nisu pokrenute istrage. Potom je naveo da je Grad Čakovec prema portalu gradonacelnik.hr koji je radio istraživanje, proglašen najboljim velikim gradom po kvaliteti života.

Lidija Jaklin navela je da je Državni ured za reviziju izdao bezuvjetno mišljenje za financijske izvještaje, a uvjetno mišljenje za računovodstvene. Proračunski nadzor sve je provjerio te utvrdio da su sve utvrđene nepravilnosti zapisnikom državnog ureda za reviziju apsolutno ispravljene i da nema utvrđenih nepravilnosti.

Mario Medved odgovorio je na drugo pitanje da je još zadnji puta rekao vijećniku kako je iscrtavanje biciklističkih staza na području Grada Čakovca u fazi izrade pilot projekta iscrtavanja. Projekat je gotov početkom ove godine. Cca 10 km iscrtavanja biciklističkih staza uslijediti će najvjerojatnije na proljeće, kada se očekuju bolji epidemiološki uvjeti.

Predrag Kočila postavio je pitanje zamjeniku gradonačelnika Mariu Medvedu, koja je cijena sanacije nadvožnjaka te koliko su novaca dostavile Hrvatske ceste?

Ujedno je predložio da se u slučaju daljnjeg održavanja elektroničkih sjednica vijećnicima odredi neka šifra/lozinka.

Mario Medved odgovorio je da je cijena nadvožnjaka 16.7 milijuna kuna. Od Hrvatskih cesta smo do sada od obećanih 11 milijuna kuna, dobili oko 9 milijuna kuna.

Lana Rođak navela je da je prošle godine na sjednici Gradskog vijeća pitala da li je u projektu izgradnje nadvožnjaka predviđena izgradnja bukobrana i zaštitnih ograda koje bi štitile građevine te da je tada dobila odgovor da je to predviđeno. Potom je postavila pitanje zašto nema bukobrana i zaštitnih ograda i da li se planira raspisivanje natječaja za nabavu istih i kada?

Drugo pitanje postavila je Gradonačelniku: Da li Grad Čakovec razmišlja o ukidanju ili barem smanjenju prireza, s obzirom na teška vremena u kojima živimo?

Mario Medved naveo je, da je vijećnici već odgovorio, da se o tome razmišlja te da su u projekat stavljene prijelazne naprave tipa silend, na koje su se građani obližnjih zgrada bunili, jer su proizvodile neugodan, bučan zvuk. Sada nema primjedbi građana. Što se tiče zaštitne ograde, ona se nalazi cijelim dijelom nadvožnjaka. Možemo pitati stanare susjednih zgrada ima li potrebe za bukobranima.

Stjepan Kovač odgovorio je na drugo pitanje da je Grad Čakovec zbog covida, brojnim mjerama pomogao građanima (kako gospodarstvu, tako i fizičkim osobama). Smanjeni su nam prihodi. Ako će situacija biti gora, razgovaramo o tome i razmišljamo da od 1.1.2021. ukinemo prirez, iako to nisu mala sredstva, ali razmišlja se o poboljšanju kvalitete života i boljitka naših građana.

Ljerka Cividini postavila je dva pitanja:

Prvo: Kome, kako i za koliko je prodano zemljište kod Lidla na Sajmištu?

Drugo: Još od 2018. pita da li je projektirana staza u Ulici Ivana Gorana Kovačića te da joj je rečeno da je projektirana, da nedostaje most u Šenkovcu i sl. Rečeno joj je da je sve riješeno pa ju zanima zašto nije odrađeni uklop pješačko biciklističke staze na sjevernu obilaznicu Grada Čakovca?

Mario Medved odgovorio je na drugo pitanje: Projekat pješačko biciklističke staze bio je završen prije izvođenja sjeverne obilaznice pa je stoga moralo doći do preprojektiranja. Staza bi trebala biti gotova do proljeća iduće godine.

Ninoslav Šipoš odgovorio je na prvo pitanje da je zemljište na kojem je sada smješten Lidl bilo djelomično u vlasništvu Grada Čakovca, a djelomično u vlasništvu Omnibus commercium i Arno transporta, koji su gradski dio kupili i vjerojatno sve zajedno prodali Lidlu.

Ljerka Cividini izrazila je nezadovoljstvo odgovorom o preprojektiranju, jer se već 2015. znalo gdje i kako će ići zaobilaznica.

Karolina Juzbašić: S obzirom da je na web stranicama Grada Čakovca pronašla Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca, kojeg je donio Gradonačelnik 8.10.2020., a na Gradskom vijeću nema te Odluke, interesira je da li se razmišlja, o njezinom već izraženom prijedlogu, da se ukine naplata parkiranja iza 15:00 sati? Potom je zamolila da joj se za iduću sjednicu Gradskog vijeća izvade podaci o tome kolika je naplata parkiranja u užem centru Grada Čakovca nakon 15.00 sati odnosno 16:00 sati.

Pri jednom od susreta sa zamjenikom gradonačelnika Mariom Medvedom rečeno joj je da je natječaj za asfaltiranje Špinčićeve ulice u tijeku pa je sada zanima da li je taj natječaj završen, tko je najbolji ponuđač, kakva je dinamika radova, koji su rokovi?

Stjepan Kovač odgovorio je na prvo pitanje da GKP Čakom radi analize o tome da parkiralište popodne bude besplatno. Što se tiče Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima, Pravilnik donosi Gradonačelnik, a ne Gradsko vijeće.

Mario Medved naveo je da je u razgovoru sa vijećnicom istaknuo da će natječaj biti objavljen do kraja ove godine. Sa Međimurskom županijom dogovoreno je sufinanciranje Špinčićeve ulice. Izgradnja će se planirati proračunom za 2021.

Aleksandar Makovec postavio je dva pitanja:

Prvo: S obzirom da je predlagač prihvatio amandman koji je dostavio na 25. sjednicu Gradskog vijeća, da li je taj tekst ušao u donesenu Odluku?

Drugo pitanje postavio je Čakri d.o.o.: U prihod od 727.000,00 kuna, spada i dotacija Grada Čakovca od 300.000,00 kuna. Zadnja i to najveća dotacija u prosincu 2018. bila je 65.000,00 kuna. Zanima ga da li Čakra d.o.o. vođenjem svog računovodstva ne može predvidjeti kakav će biti konačan rezultat pa tako dobiva od Grada 65.000,00 kuna što joj uopće nije bilo potrebno jer i bez nje Čakra bi imala dobit od 160.000,00 kuna. Ujedno ga zanima kako je raspoređena dobit od 120.000,00 kuna?

Jurica Horvat naveo je da je vijećnik dobio odgovor od pročelnika Upravnog odjela za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću, koji se složio s vijećnikom, međutim Gradonačelnik taj prijedlog nije prihvatio te će se o tom prijedlogu vijećnika koji će pripremiti Pročelnik Upravnog odjela za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću, razgovarati uz neki novi prijedlog Odluke.

Damira Vresk odgovorila je na drugo pitanje: Dotacija u iznosu od 300.000,00 kuna bila je manja nego proteklih godina, a Čakra ju povlači sukladno potrebama. Dobit je 108.790,00 kuna i ne raspodjeljuje se. Gubitak koji je imala Čakra od 2010. do 2013. pokriven je sa dobiti.

(mp)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*