medjimurjepress@gmail.com

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca u četvtak, 17. lipnja 2021.

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA17. lipnja 2021. (četvrtak) u 12:00 sati u Centru za kulturu Čakovec

Dnevni red:

– Utvrđivanje kvoruma

 1. Izbor Mandatne komisije
 2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
 • utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
 • svečana prisega članova Gradskog vijeća
 1. Izbor Odbora za izbor i imenovanja
 2. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća
 3. Imenovanje:
  1. Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
  2. Odbora za financije i proračun
  3. Odbora za društvene djelatnosti
  4. Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
  5. Komisije za određivanje imena trgova i ulica

P R I J E D L O G    D N E V N O G   R E D A

RADNOG DIJELA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA

 1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća
 2. Donošenje Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima zamjenice Gradonačelnice Grada Čakovca
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi
 4. Davanje Suglasnosti o početku postupka javne nabave Centru za odgoj i obrazovanje Čakovec

PROČELNICA

mr.sc. Dragica Kemeter, mag. iur.

 

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*