Najava 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Predsjednik Jurica Horvat za 11. srpnja 2019. (četvrtak) u 12:00 sati sazvao je 13. sjednicu Gradskoj vijeća Grada Čakovca sa 19 točaka Dnevnog reda

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici, a predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2019. Materijal
 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019. Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019. Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2019. Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2019. Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2019. Materijal
  f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2019. Materijal
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2019. Materijal
 4. Donošenje Odluke o izradi VII. izmjene i dopune GUP-a Grada Čakovca Materijal
 5. Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čakovca Materijal
 6. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja “Privredna zona uz Zagrebačku ulicu” u Čakovcu Materijal
 7. Donošenje Odluke o donošenju II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “Mihovljan – Športska” Materijal
 8. Donošenje Odluke o donošenju Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “Vojni vrtovi – sjever” Čakovec Materijal
 9. Davanje Vjerodostojnog tumačenja odredbe Odluke o donošenju DPU područja “Brezje” u Mihovljanu Materijal
 10. Donošenje Odluke o realizaciji projekta rekonstrukcije Društvenog doma u: Materijal
  a) Totovcu
  b) Novom Selu Rok
 11. Donošenje Odluke o poticanju visokoškolskog obrazovanja studenata s područja Grada Čakovca
 12. Donošenje Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2019./2020.
 13. Donošenje Odluke za privremenu organizaciju smještaja odgojne obrazovne skupine u prostor blagavaonice MO Cvrčak i PO Pčelice
 14. Donošenje Odluke o zemljištu za Romsko naselje Kuršanec vezano uz izjavu o odricanju od potraživanja prema RH kao dužniku Materijal
 15. Donošenje Odluke o pristupanju Grada Čakovca u ITU Varaždin Materijal
 16. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe Materijal
 17. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom u 2019. poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH Materijal
 18. Donošenje Odluke o usvajanju Plana djelovanja Grada Čakovca u području prirodnih nepogoda za 2019.
 19. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca nerazvrstanih cesta u Čakovcu za potrebe izgradnje Sjeverne obilaznice ČakovcaMaterijal

(dv)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*