Međimurje Press
Grad Čakovec

NAJAVA 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

Darko Zver predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca sazvao je 4. sjednicu za 20. listopad 2021. (srijeda) u 16:00 sati. Sjednica će se održati u zgradi Društvenog doma u Novom Selu Rok

DONOSIMO DNEVNI RED UZ POPRATNI MATERIJAL

 1. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2021. Materijal
 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021. Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021. Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2021. Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2021. Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2021. Materijal
  f) Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2021. Materijal
  g) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2021. Materijal
 3. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Globetka – istok“
 4. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prikupljanje ponuda za osnivanje prava građenja na zemljištu Grada Čakovca u svrhu izgradnje građevine sportsko rekreativne namjene
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2022.
 6. Usvajanje Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Čakovca
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju teksta Aneksa I. Sporazumu zaključenom između Grada Čakovca, Dječjeg vrtića Čakovec, Dječjeg vrtića Cvrčak i Dječjeg vrtića Cipelica
 8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca u k.o. Savska Ves
 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara
 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u gradskim tijelima
 11. Donošenje Programa potpora ugostiteljima na području Grada Čakovca radi ublažavanja posljedica otežanog rada u uvjetima pandemije virusa COVID-19

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Darko Zver, mag. cin. v.r.

 

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja