Međimurje Press
Grad Čakovec

Novi predsjednik Josip Varga, a novi potpredsjednik Renato Slaviček!

Održana 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Prva točka dnevnog reda donijela je izbor novog predsjednika te razrješenje i izbor novog potpredsjednika Gradskog vijeća. Vijećnici su s 12 glasova za i 2 protiv izabrali dosadašnjeg potpredsjednika Josipa Vargu, dok je uz dosadašnjeg Juricu Horvata novi potpredsjednik Renato Slaviček.

Novi predsjednik zahvalio je vijećnicima na izboru, istaknuo nadu da će sjednice biti konstruktivne na dobrobit svih građana Čakovca te pozvao na poštivanje izglasanog kodeksa ponašanja gradskih vijećnika.

Pred potpisom Sporazum o sufinanciranju nove zgrade COO-a

Tom prigodom gradonačelnica Grada Čakovca Ljerka Cividini dala je svima prisutnima informacije o velikom koraku prema konačnoj izgradnji nove zgrade u kojoj će se smjestiti Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec. Riječ je o projektu izgradnje Regionalnog edukacijsko-rehabilitacijskog centra u kojem će se pored obrazovnih sadržaja, osnovne škole i dječjeg vrtića, nalaziti i prostori namijenjeni za provođenje inkluzivnih aktivnosti, psihosocijalne pomoći za osobe s teškoćama do socijalnih aktivnosti u zajednici. „Projekt je vrijedan oko 100 milijuna kuna, a pred vijećnicima je prijedlog davanja Suglasnosti za sklapanje Sporazuma o sufinanciranju. Naime, očito je da Grad projekt ne može financirati sam te da očekujemo pomoć države. Najveći dio financiranja preuzet će Ministarstvo znanosti i obrazovanja, zatim slijedi Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, pa Grad i Županija. Točni omjeri još nisu dogovoreni, očekujemo da će to biti tijekom ljeta, a ovom Suglasnošću omogućuje se da se Sporazum potpiše“, naglasila je Cividini i dodala kako očekuje da će središnja država preuzeti na sebe oko 80% troškova.

Ova priča duga preko 15 godina, konačno bi trebala završiti, jer djeca s teškoćama i njihovi roditelji, konačno trebaju dobiti sadržaje kakve zaslužuju i kakvi su primjereni 21. stoljeću. Javna nabava bi ukoliko sve bude u redu bila raspisana još ovog ljeta, a samo financiranje izgradnje biti će tijekom tri proračunske godine, uključujući i ovu“, objasnila je. Vijećnici su pritom jednoglasno izglasali Suglasnost za potpisivanje Sporazuma.

Pred vijećnicima se našao i prijedlog Suglasnosti o promjeni i proširenju djelatnosti Centra za kulturu Čakovec, kako neke djelatnosti kojima se bavi nisu predviđene njihovim aktima te je isto bilo potrebno regulirati. Tema o kojoj se ipak više raspravljalo bilo je Izvješće o poslovanju Centra za kulturu u 2021. godini, a s obzirom da Izvješće nije prihvatilo Upravno vijeće niti Odbor za društvene djelatnosti. Nakon rasprave Izvješće ni na sjednici Gradskog vijeća nije prihvaćeno, protiv usvajanja glasalo je 8 vijećnika, 3 su bila suzdržana, dok je 3 vijećnika glasalo da se isto usvoji.

Usvojena je Odluka o financiranju užine učenicima osnovnih škola, a točku je na konferenciji za medije uoči same sjednice objasnila čakovečka gradonačelnica. „Osnovnoškolci s područja Grada Čakovca od ovog polugodišta imat će besplatnu užinu. Tijekom proljeća održali smo niz sastanaka sa školskim kuharicama i kuharima, nutricionistima, liječnicima te ravnateljima škola kako bismo ujednačili jelovnike, te učenicima osigurali zdravu, ukusnu i nutritivno vrijednu užinu. Od jeseni će svaki dan svi učenici u čakovečkim školama imati identičnu užinu, te je roditelji neće trebati plaćati. Ovih dana pokrenut će se postupci Javne nabave s ciljem da se uključi što veći broj lokalnih proizvođača. Jelovnici su osmišljeni na način da su sezonski, da uključuju što više namirnica koje se lokalno proizvode te da ih učenici vole jesti“, rekla je Cividini i dodala kako je riječ o pilot-projektu, no i da ne sumnja da će se nakon tog probnog perioda nastaviti i u drugom školskom polugodištu.

Spomenimo kako je u Odbor za financije i proračun imenovana nova članica Mirjana Bistrović, a u Odbor za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca Slavica Andrašec.

(gč)(rd)

 

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja