Obavijest o obvezi dostavi e-računa

GRAD ČAKOVEC

Temeljem Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 24/18) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 01. srpnja stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa u postupcima javne nabave.

Obveznici primjene e-računa su svi obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi, odnosno javni i sektorski naručitelji definirani zakonom kojim se uređuje javna nabava te gospodarski subjekti koji izvršavaju ugovor o javnoj nabavi ili su isporučitelji u jednostavnim nabavama (dobavljači naručitelja koji je u sustavu javne nabave).

Područje primjene e-računa odnosi se na cjelokupnu javnu nabavu, što, osim nabave velikih vrijednosti, podrazumijeva i postupke jednostavne nabave roba i usluga te provedenih projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna te radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna. Obveza primjene e-računa odnosi se i nabave male vrijednosti (koje se provode putem izdane narudžbenice gospodarskom subjektu – ako narudžbenica ima sva bitna obilježja ugovora ili kad se plaćanje vrši temeljem ponude).

Napominjemo da Grad Čakovec nakon 01.srpnja, od gore navedenih subjekata neće moći zaprimati račune u papirnatom obliku (napominjemo da skeniran račun u PDF formatu i dostavljen elektroničkom poštom ne predstavlja zakonom propisani e-račun. E-račun je račun koji je izdan, prenijet i zaprimljen u strukturiranom elektroničkom formatu koji sadrži sve propisane obvezne stavke računa  i usklađen je sa zakonskom regulativom i propisanim EU standardima koji ga uređuju).

Mail adresa Grada Čakovca za zaprimanje e-računa glasi racuni@cakovec.hr.

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*